Tanulmányok, előadások

A kis- és középvállalkozási szektor erősítése váltóra váltással

2020. november 13. 08:00:01
A váltóra váltás javaslata meghökkentőnek tűnhet. Legalább ennyire különös az a helyzet, hogy bár hazánkban 2018. január 1-től életbe lépett a váltójog egységes hazai szabályrendszerének érvényesítése érdekében a 2017. évi CLXXXV. törvény a váltójogi szabályokról, de váltóhasználatról és -forgalmazásról azóta sem beszélhetünk. Tanulmányunkban amellett érvelünk, hogy egyéb rövid lejáratú vállalati értékpapír hiányában a váltó - kidolgozott jogszabályi hátteréből fakadóan - megfelelően segíthetné a kkv-k likviditáskezelését. Röviden bemutatjuk a vállalati értékpapírok jelentőségét a vállalkozások finanszírozásában hazai és nemzetközi viszonylatban, valamint a váltóval kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások alakulását a hazai felügyeleti statisztikák tükrében, és utalunk a váltóval kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások fejlesztési lehetőségeire. Áttekintjük a váltó korábbi és jelenlegi hazai jogi-szabályozási környezetét, majd összegezzük a váltó hazai használata mellett szóló érveket. (Pénzügyi Szemle 2020/3.)

Szalay Zsuzsanna - Vértesy László - Novák Zsuzsanna

A szerzők meggyőződéssel állítják a leírtak alapján, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások terén is rezsicsökkentésre van szükség. Javaslatuk szerint a váltóforgalmazás érdekében helyi szintű automatikus elszámolóházakat kell létrehozni. Az MNB versenyképességi pontjai között is említett garanciaszervezetek (amelyek a kereskedelmi bankoktól függetlenül, az MNB felügyelete alatti tőkealapként jöhetnének létre) egyben váltóleszámítolói intézményi funkciót tölthetnének be.

Az elektronikus pénzforgalom erősítésén-erősödésén alapulva a váltóhasználat felélénkítése azonnal és rögtön e-váltó formájában történjen. Ennek jogi alapja, hogy a genfi váltójogi egyezmények és hazai törvény sem írja elő kötelezően a papíralapú formát, hanem a kötelező tartalmi elemeket sorolja fel (váltókellékek). A bankrendszerek melletti, vagyis azon kívüli elszámolási lehetőségeket csak az ezt közvetítő új típusú pénzügyi vállalkozások létrehívása szavatolhatja. A rendszernek ötvöznie kell a dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó banki számlarendszert, ugyanakkor olyan felületet is kell biztosítania, ahol az e-váltó könnyen, minden alakiságnak is megfelelő módon kiállítható. Az elektronikus aláírás is megfelelő garanciát jelent. A kezdetben egy kiindulási pont lehet az állam által elismert e-számla-kiállító program vagy az elektronikus fizetési meghagyás. A fizetési meghagyás intézménye amúgy is közel áll a váltóhoz, az igényérvényesítést ugyanis jelentősen meggyorsítja. A rendszer nem érinti a váltó forgalomképességét, átruházhatóságát, mindössze az üres forgatmány lehetősége nem értelmezhető. Viszont a bírósági eljárásban jelentősen felgyorsul a bizonyítási szakasz.

A kis- és középvállalkozási szektor erősítése váltóra váltással

A gyors és egyszerű eljárás azonban csak egyik záloga a követelés érvényesítésének. Nagyon fontosnak tartjuk a váltóban vállalt fizetési kötelezettség komolyságának erősítését is, amelyet a követelés bírósági érvényesítéséhez kapcsolódó jogi eszközökkel is elő lehetne segíteni. Erre jelenthet megoldást a váltóperben a követeléssel megegyező mértékű biztosíték kötelező nyújtása a váltókötelezett (alperes) részéről. Ez jelentősen megkönnyítené nemcsak a követelés bírósági érvényesítését, hanem annak tényleges végrehajtását is.

Természetesen mindezek mellett továbbra is érvényesíttetni kell még a váltó - mint követelést megtestesítő értékpapír - privilegizált minőségét, a jogorvoslati eljárások gyors, sőt (digitalizálódó bürokráciát feltételezve) még gyorsabb lefolytatását.

A tűzoltó rendszereket, a mentőöveket rakjuk a válság előtt a helyükre! És már most használjuk ki a kkv-szektor váltómechanizmussal gerjeszthető növekedését.

...

Szalay Zsuzsanna a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi adjunktusa, Vértesy László a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docense, Novák Zsuzsanna a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi adjunktusa

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra