Tanulmányok, előadások

A megfelelőség ellenőrzésének egyes kérdései az állami tulajdonú gazdasági társaságok esetében

2020. január 27. 08:00:01
Az állami tulajdonú gazdasági társaságok sajátos helyet foglalnak el az állami (köz)feladatellátás rendszerében. Meg kell felelniük a jogszabályi előírásoknak, az adott gazdasági társasággal szemben már az alapításkor megfogalmazott célkitűzéseknek, a tulajdonosi, esetenként kormányzati szinten megfogalmazott előírásoknak, a szakpolitikai (ágazati) szintű szabályozóknak, szabványoknak, a közszolgáltatást igénybe vevők által támasztott elvárásoknak, a szervezet által magával szemben lefektetett rövid, közép- és hosszú távú stratégiai céljainak, a vezetőkkel és a munkavállalókkal szemben megfogalmazott vállalati értékeknek. A tanulmány arra a kérésre keresi a választ, hogy van-e erre valamiféle útmutatás az állami tulajdonú gazdasági társaságok számára, illetve miként lehet egyáltalán ellenőrizni az állami tulajdonú gazdasági társaságok megfelelőségét. (Pénzügyi Szemle 2019/4.)

Az állami tulajdonú gazdasági társaságok sajátos entitások az állami feladatellátás rendszerében: közpénzből működnek, főként közfeladatot látnak el, tevékenységük legtöbbször nagyon költséges és általában közvetlenül nem profitábilisak. Az állam új típusú ellenőrzési politikájának hatóköréből azonban nem kerülhetnek ki az állami tulajdonú gazdasági társaságok sem, sőt rájuk még szigorúbb szabályok vonatkoznak. Hipotézisünk, hogy az állami tulajdonú gazdasági társaságok esetében a szűkebb értelemben vett közpénzügyi és tulajdonosi ellenőrzésen kívül a megfelelőségi ellenőrzés tágabb értelemben vett fogalomrendszerébe tartozó kontrollfunkciókat is ki kell építeni.

A megfelelőség ellenőrzésének egyes kérdései az állami tulajdonú gazdasági társaságok esetében

Tanulmányunk elsőként bemutatja, hogyan alakult az állami ellenőrzési mechanizmusok köre az állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok vonatkozásában 2010 óta. Ezt követően megvizsgáljuk, hogy a megfelelőségi ellenőrzésnek milyen hazai előzményei vannak és azok eredményei miként implementálhatók a jelenlegi állami vállalati rendszerbe. Végezetül saját szempontrendszer alapján szabályozási javaslatok bemutatására kerül sor, rámutatva, hogy újra kell értelmezni az állami tulajdonú gazdasági társaságok fölötti széttöredezett kontrollmechanizmusok szinergikus jegyeit.

...

Boros Anita a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.


Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra