Tanulmányok, előadások

A nemzetközi hitelminősítők makrogazdasági kockázatelemzéseinek értékelése a megalapozottság és hitelesség elvek tükrében

2019. október 1. 08:00:01
A tanulmány részletesen bemutatja a három fő nemzetközi hitelminősítő által alkalmazott értékelési módszertant az egyes országok, illetve állampapírok értékelésére vonatkozóan. A cikk az általános szempontok bemutatását követően felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetközi hitelminősítő szervezetek értékelése során az objektivitás, a hitelesség és a módszertani meghatározottság elvei a gyakorlatban korlátozottan érvényesülnek. (Pénzügyi Szemle 2019/3.)

Simon József - Simon-András Henrietta

A cikk rámutatott arra, hogy a nemzetközi hitelminősítő szervezetek által kidolgozott értékelési módszertanokban olyan nyitott elemek vannak, amelyek révén az értékelés módszertani megalapozottsága nem teljeskörűen érvényesül. Az értékelési módszertanokban a nemzetközi hitelminősítő szervezetek meghatározták ugyan az egyes országok és az állampapírok értékelésének alapvető értékelési szempontjait, azonban tudományos megközelítésben az elvégzett értékelések nem tekinthetők hitelesnek. Mindez visszavezethető a módszertanokban alkalmazott szubjektív tényezőkre, az adatforrásokkal és a felhasznált adatokkal kapcsolatos bizonytalanságokra, az alkalmazott tényezők tartalmának definiálásával összefüggő hiányosságokra, valamint az egyes tényezők közötti kapcsolatok pontos definiálásának elmaradására. Ezáltal nem biztosított az értékelési eredmények megbízhatósága sem.

A szubjektív módszertani elemek révén az indikátorok értékelése nagymértékben az értékelést végző megítélésén múlik, akár jelentősen eltérítve az összesített értékelést. Mindez jól látható Magyarország esetében az elmúlt években végzett értékeléseknél a nemzetközi hitelminősítő szervezetek által. Az értékelési módszerekben meglévő szubjektív elemek tág teret biztosítanak az értékelést végző számára az eredmények módosítására, ennek módszertani alátámasztására. Ugyanakkor a mögöttes adatok és a pontos módszertani háttér ismerete nélkül az értékelések eredményei nem követhetők nyomon és támaszthatók alá teljeskörűen.

A nemzetközi hitelminősítő szervezetek által kidolgozott értékelési módszerek nem biztosítják átfogóan az objektivitás, a nyomon követhetőség és az áttekinthetőség követelményét. A nemzetközi hitelminősítő szervezetek pénzügyi piacok által deklarált függetlensége és objektivitása a gyakorlatban ezek alapján csak korlátozottan érvényesül.

A nemzetközi hitelminősítő szervezetek értékelési módszertanával és az elvégzett értékelésekkel kapcsolatban felmerült módszertani problémák bemutatása azért is kiemelten fontos, mert az értékelések jelentősen képesek befolyásolni az adott ország államadósságának finanszírozását és ennek költségét. A befektetői bizalom egyik alapeleme a nemzetközi hitelminősítő szervezetek által végzett értékelésekben a kedvező megállapítások megléte. Azonban a pozitív és a negatív értékelések megfogalmazása során a zárt és áttekinthető módszertani háttér alapvető elvárás a befektetők, az értékelés alanyát jelentő ország, valamint az állampolgárok részéről.

...

Simon József az Eötvös József Főiskola főiskolai docense, Simon-András Henrietta képesített belső ellenőr

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.


Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra