Tanulmányok, előadások

Az ügyfelek elérésének hatása a jövedelmezőségre a mikrofinanszírozó szervezeteknél

2017. november 23. 11:19:01
A tanulmány célja annak megállapítása, hogy a mikrofinanszírozó szervezetek meg tudják-e teremteni a fenntarthatóságot pénzügyi téren azáltal, hogy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak a legszegényebbeknek. A választott minta keretében 21 latin-amerikai ország 405 mikrofinanszírozó szervezetének működését vizsgáltuk a 2005 és 2014 közötti tízéves időszakban. Ez a tanulmány a jövőben nagy segítséget nyújthat a politikák kialakításakor azáltal, hogy értékes összefüggéseket világít meg a mikrofinanszírozó szervezetek forradalmi fejlődésével kapcsolatban. (Pénzügyi Szemle 2017/3.)

Waqas Amin - Fengming Qin - Abdul Rauf - Farid Ahmad

Hogyan működnek a kettős célt - a szegények elérését és a pénzügyi fenntarthatóság megteremtését - követő mikrofinanszírozó szervezetek? Aggodalomra ad okot, hogy a két cél egymással ellentétes: a pénzügyi fenntarthatóság megteremtése elsőbbséget élvez a szegények támogatásával szemben. Ez alapján vitatott kérdés, hogy az eredeti cél megvalósítását, azaz a legszegényebb emberek elérését mennyiben lassítja, ha a mikrofinanszírozó szervezetek fontosabbnak tartják a pénzügyi fenntarthatóság elérését. A vita két nézőpontból közelíti meg a kérdést: az egyik a pénzügyi fenntarthatóságra, a másik a szegények elérésére fókuszál. Ennek ellenére egy bizonyos ponton a két célnak összhangban kell lennie egymással: a szervezeteknek úgy kell megteremteniük a pénzügyi fenntarthatóságot, hogy közben a szegényeket is sikerül megszólítaniuk.

A szervezetek küldetését érintő irányváltásról szóló szakirodalom a szegények elérése és a fenntarthatóság közötti viszonyt vizsgálja. A felhozott érvek szerint az irányváltásra a jövedelmezőség elérése miatt kerül sor, mivel a mikrofinanszírozó szervezetek nagyobb összegű hiteleket nyújtanak a jómódúbb ügyfeleknek. A másik véglet, hogy számos tanulmány szerint az ügyfelek elérése és a jövedelmezőség között semmiféle kapcsolat nem áll fenn, ezért a küldetést érintő irányváltásra sincs bizonyíték (Hishigsuren, 2007; Mersland and Strom, 2010). Kutatók másik csoportja rámutatott, hogy az ügyfelek elérésére összpontosító szervezetek jobbak az irányítás, a tőkestruktúra és a pénzügyi fenntarthatóság kialakítása terén (Fernando, 2004). A szervezetek küldetésével kapcsolatos bizonyítékok tehát nem egyértelműek.

A jelen tanulmány a jövedelmezőség és a szegények elérése közötti kapcsolat állandó kérdésével foglalkozik, így a jövőben nagy segítséget nyújthat a mikrofinanszírozó szervezetek forradalmi fejlődésével kapcsolatos politikák kialakításakor, megfogalmazásakor.

Az elemzésre szánt adatok a MIX Market adatbázisából származnak, amely az elsődleges adatforrás a mikrofinanszírozó szervezetek társadalmi és pénzügyi teljesítményéről készíthető statisztikákhoz. A makroökonómiai adatokat a Világbank fejlődési mutatói alapján gyűjtöttük. A választott minta keretében 21 latin-amerikai ország 405 mikrofinanszírozó szervezetének működését vizsgáltuk a 2005 és 2014 közötti tízéves időszakban. A kiválasztott mikrofinanszírozó szervezetek esetében előfordulhat, hogy egy vagy több év adatai nem állnak rendelkezésre a piacra újonnan belépő vagy a piacról kilépő szervezet, illetve az adatok elérhetetlensége miatt.

A mikrofinanszírozó szervezeteket jogi forma alapján 5 kategóriába soroltuk: bankok, hitelszövetkezetek, nem banki pénzintézetek (NBFI), nem kormányzati szervezetek (NGO) és egyéb intézmények. A választott mintában 41 bank, 62 hitelszövetkezet, 129 nem banki pénzintézet, 171 nem kormányzati szervezet és 2 egyéb intézmény található.

Az eredmények azt mutatják, hogy az ügyfelek elérése és a jövedelmezőség kompatibilis viszonyban vannak egymással, úgy, ahogyan azt Quayas (2012) korábban jelezte. Az ügyfelek elérésének az aktív kölcsönfelvevők számával (NOAB) mért kiterjedtsége pedig negatívan hat a jövedelmezőségre. Az eredmények, bár jelentéktelennek mondhatók, összhangban vannak Morduch (2000) eredményeivel. Az ő megfigyelése szerint az ügyfelek elérése és a jövedelmezőség inkompatibilisek, kompromisszumra van szükség. Az általánosított momentumok módszerének alkalmazásával viszont arra a megállapításra jutottunk, hogy az elérés mélysége és az aktív kölcsönfelvevők száma kompatibilis a jövedelmezőséggel.

...

Waqas Amin és Fengming Qin a Santung Egyetem munkatársa, Abdul Rauf a Délkeleti Egyetem munkatársa, Farid Ahmad a Karadeniz Műszaki Egyetem munkatársa

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra