Tanulmányok, előadások

Az USA gazdaságpolitikai bizonytalanságának hatása a geopolitikai kockázatra

2021. január 7. 07:00:01
Ez a cikk az USA gazdaságpolitikai bizonytalansága és a BRIC-országok geopolitikai kockázatának kapcsolatát becsüli meg. A tanulmány eredményei hasznosak lehetnek a befektetők és a pénzügyi piac szereplői számára a befektetési döntések meghozatalában. Ez a törvényalkotóknak és a döntéshozóknak is hasznos lesz olyan politikák kidolgozásában, amelyek gazdaságukat elszigetelhetik külpolitikai kockázatoktól. (Pénzügyi Szemle 2020/4.)

A geopolitikai kockázat a beruházások és az üzleti döntések meghozatalának egyik fő meghatározója. A világ egyre növekvő geopolitikai bizonytalansága felerősítette az ehhez kapcsolódó kockázatok hatását. A geopolitikai kockázat nemcsak az általános gazdasági kilátások megzavarására képes, hanem a részvényhozamok volatilitásának előidézésére is. Hasonlóképpen nem szabad ë gyelmen kívül hagyni a gazdaságpolitikai bizonytalanság jelentőségét a globális gazdasági dinamikában.

A globális pénzügyi válságot követően a gazdasági és pénzügyi szakirodalom nagy része a gazdasági bizonytalanság hatására összpontosított, azonban a múltbeli szakirodalom nagy részét a saját országra jellemző bizonytalanságnak a hazai részvényhozamokra gyakorolt hatásának mérésére fordították, hagyományos, átlagos regressziós modellek alkalmazásával. Tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok gazdaságpolitikájának bizonytalansága erősen fertőző hatásokkal jár, azzal érvelünk, hogy fontos ellenőrizni az Egyesült Államok gazdaságpolitikájának bizonytalansága és a BRIC-gazdaságok geopolitikai kockázata közötti kapcsolatot, mivel mind az Egyesült Államok gazdaságpolitikájának bizonytalansága, mind a geopolitikai kockázat a fellendülőben lévő gazdaságok tőzsdéi volatilitásának mozgatórugója. Nagyon valószínű, hogy mindkét változó összekapcsolódik, ezért ellenőrizni kell az ezen intézkedések közötti kapcsolatot. Ezen túlmenően, mivel a kockázati és bizonytalansági mérőszámok meredeken csökkennek, a hagyományos átlagos regressziós modellek, amelyek a változók normális eloszlását feltételezik, nem elegendőek, és hamis eredményekhez vezethetnek.

A szakirodalomban van pár kivétel néhány nemparaméteres becslés alkalmazása tekintetében, mint például az ok-okozati öszszefüggés a kvantilis megközelítésben vagy a kvantilis vektoros autoregresszív megközelítés, miközben a hazai és globális bizonytalanság hazai tőzsdékre gyakorolt hatását vizsgálja. E tanulmányok egyike sem szerepel azonban olyan korábbi szakirodalomban, amely megkísérelte volna ellenőrizni az amerikai gazdaságpolitikai bizonytalanság és a geopolitikai kockázat közötti kapcsolatot.

A gazdaságpolitikai bizonytalanság és a geopolitikai kockázat közötti kapcsolat számos módon befolyásolhatja az eszközárakat. Mindenekelőtt, amikor egy globális pénzügyi sokk bizonytalanságot okoz a gazdaságban, az késlelteti a vállalatok és a befektetők döntéshozatali folyamatát. Másodszor, megemeli a termelési és ë nanszírozási költségeket azáltal, hogy negatívan hat mind a keresleti, mind a kínálati csatornákra, és következésképpen fokozza a beruházások megszüntetését és a gazdasági visszaesést. Harmadszor, növeli a pénzügyi piaci befektetésekhez kapcsolódó kockázatot.

Ezen elképzelés alapján az adott tanulmány a BRIC-gazdaságok geopolitikai kockázatának az amerikai gazdaságpolitikai bizonytalanságra adott válaszát nemparaméteres becslési technikával, azaz a Sim és Zhou által javasolt Quantile on Quantile megközelítéssel értékeli (2015). Megállapításaink szerint a négy BRIC-gazdaság közül Kína és Oroszország nagymértékben elszigetelődött az amerikai gazdaságpolitikai bizonytalanságtól, mivel az amerikai EPU és az egyes gazdaságok GPRkvantiliseinek legtöbb kombinációja negatív korrelációt mutatott. A brazil és indiai gazdaságok esetében az Egyesült Államok politikájának bizonytalansági sokkjai geopolitikai kockázatot idéztek elő ezekben a gazdaságokban, mivel a GPR és az amerikai EPU kvantilis kombinációinak többsége pozitív korrelációt mutatott.

Cikkünk megállapításai jelentősen hatnak a cégek, vállalkozások befektetőire és pénzügyi politikai döntéshozóira. Számos tényező okozhat heterogenitást a feltörekvő piacok amerikai gazdasági bizonytalanságra adott válaszaiban. Ezek a tényezők magukban foglalják a pénzügyi kockázatokat, a belföldi kereslet instabilitását, valamint a devizatartalékaikban lévő USA-dollárnak való kitettséget. Ezen kívül ezek a gazdaságok is ki vannak téve a "koszos pénz" gazdasági rendszerükbe történő kiés beáramlásának, ami megtörheti őket. Ezért határozottan ajánlott, hogy ezek a gazdaságok növeljék pénzügyi és gazdasági rendszereik erejét. Erős pénzügyi és gazdasági rendszerüknek köszönhetően ezek a gazdaságok képesek lesznek csökkenteni az Egyesült Államok EPU átviteli kockázatát.

...

Imtiaz Arif az IQRA University dékánja, Amna Sohail Rawat az IQRA University kutató munkatársa, Muhammad Shahbaz a Montpellier Business School közgazdasági professzora

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra