2015. november 10. 13:51

Csak etikusan lehet a közt szolgálni - Közös tanszéket hozott létre az ÁSZ és a Miskolci Egyetem

A közszféra teljesítményének mérését kutató, oktató közös tanszéket hozott létre az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és a Miskolci Egyetem (ME). A megállapodást Domokos László, az ÁSZ elnöke és Prof. Dr. Torma András, az ME rektora írta alá Budapesten, az eseményen részt vett Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann, az ME Gazdaságtudományi Karának dékánja és Dr. Pulay Gyula, az ÁSZ igazgatója, a tanszék vezetője. Az együttműködés célja a „jó kormányzás" támogatása, a közpénzekkel hatékonyan és átláthatóan bánó közszolgálati tisztviselők képzése, ezáltal pedig hozzájárulás az állammenedzsment fejlesztéséhez.

Az Országgyűlés támogatta, hogy az Állami Számvevőszék szélesítse a vezetői rendszerekre vonatkozó tanácsadó tevékenységét és támogassa az etikus közpénzügyi vezetőképzést a közpénzekkel és közvagyonnal való gazdálkodásban érintett szervezetek tekintetében. Ennek érdekében az ÁSZ együttműködésre törekszik a többi alkotmányos intézménnyel, valamint a közpénzekkel való etikus gazdálkodást az oktatásuk, kutatásuk fókuszába helyező felsőoktatási intézményekkel. E törekvés első konkrét megvalósulásaként az ÁSZ megújította együttműködési megállapodását a Miskolci Egyetemmel.
Domokos László: Nagy tervekkel és nagy reményekkel tekintünk az együttműködés elé

Sorsfordító pillanatként éljük meg, hogy az Állami Számvevőszék és a Miskolci Egyetem között az együttműködés olyan foka jöhet létre, amely megváltoztatja a Számvevőszék oktatáshoz és képzéshez fűződő viszonyát - hangsúlyozta előadásában Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. A most aláírásra kerülő együttműködés országos jelentőségű és egy előremutató folyamat következő lépcsője. Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy a közpénzeket az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni, az Állami Számvevőszék és a Miskolci Egyetem ezzel a megállapodással ezt az elvet igyekszik támogatni.


Az ÁSZ az ellenőrzései során azt tapasztalta, hogy Magyarországon rendszerszintű hiányosságok vannak, nem alakult ki ugyanis a közpénzek átlátható kezelésének kultúrája. Ennek oka, hogy hiányzik az ehhez szükséges tudás. Az sem tisztázott, hogy a gyakorlatban mit jelent a célszerűség, az átláthatóság és az eredményesség. Az ellenőrzéseink során azt tapasztaljuk, hogy gyakran rácsodálkoznak az ÁSZ eredményességet, átláthatóságot és célszerűséget hiányoló megállapításaira - húzta alá Domokos László. A hibákat és hiányosságokat azonban fel kell tárni, ezek kijavításához azonban más, új eszközökre van szükség. Ezeknek az eszközöknek a megteremtéséhez szükséges az ÁSZ tanácsadói tevékenysége.

A tudáshiány megszüntetésének eszköze a képzés. Az ÁSZ képes arra, hogy megfogalmazza, milyen készségeket kell megerősíteni ahhoz, hogy azt a tudáshiányt felszámoljuk - mutatott rá az ÁSZ-elnök. Az ÁSZ eredményes együttműködésre törekszik minden olyan oktatási intézménnyel, amely a közpénzek etikus felhasználását kutató és oktató tevékenységet helyezi a fókuszába. Ennek keretében az ÁSZ megújítja, sőt kibővíti együttműködését a Miskolci Egyetemmel.

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke


Domokos László a két intézmény közötti együttműködés négy területétre hívta fel a figyelmet, ezek a közpénzekkel és közvagyonnal gazdálkodó szervezetek vezetőinek képzése, a tudományos kutatás, a korrupció elleni küzdelem és a tiszta közélet megteremtése valamint a két szervezet tevékenységének társadalmi hasznosulásának támogatása. Az ÁSZ több tucat számvevő beiskolázását tervezi, akiket a képzés felvértez majd azzal a tudással, mellyel a közszféra teljesítményellenőrzése hatékonyabban és eredményesebben lefolytatható. Az Állami Számvevőszék nagy tervekkel és nagy reményekkel tekint az együttműködés elé - zárta előadását Domokos László.

Torma András: Mérföldkőhöz érkezett a Miskolci Egyetem


Ez a megállapodás egy mérföldkő a Miskolci Egyetem számára, amely több száz éve tart kapcsolatot a gazdaság szereplőivel - hangsúlyozta előadásában Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora. Az egyetem hagyományosan mérnökképző szervezet volt, ma azonban már arra törekszünk, hogy ne csak az iparral, hanem az állami szervezetekkel is eredményes együttműködést folytassunk. Minisztériumokkal, önkormányzatokkal, bíróságokkal folytatunk eredményes együttműködést, aminek köszönhetően az iparhoz kötöttség és az ebből fakadó féloldalúság mára megszűnt. Ebbe a folyamatba illik bele az Állami Számvevőszékkel kötött megállapodás.

Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora


A Miskolci Egyetem törekedni fog arra, hogy az együttműködés mindkét fél számára előnyös legyen, továbbá hogy az egyetem teljes mértékben kiaknázza az ÁSZ szakmai tudását és tapasztalatát. Ez a mérhetetlen tapasztalat és a Miskolci Egyetem kutatási, oktatási és elméleti tudása olyan innovatív megoldások kialakítását teszi majd lehetővé, ami hidat fog képezni a két intézmény között. Legyen sikeres ez az együttműködés a közjó érdekében - fejtette ki zárszóként jókívánságát Dr. Torma András.

Veresné Somosi Mariann: Kiemelkedően fontos a gyakorlatorientált szemléletet

A Gazdaságtudományi Kar számára kiemelt fontosságú, hogy a gazdasági élet szereplői mellett költségvetési szervekkel is együttműködjön - húzta alá Veresné Dr. Somosi Mariann, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja. A kar jelenleg több nagyvállalattal folytat szakmai együttműködést - Bosch, bankok, Big Four -, melynek során a gyakorlatorientált szemléletet alkalmazza. Ez a szemlélet az Állami Számvevőszékkel kötött együttműködés során is garantálni fogja az eredményes együttműködést.

Veresné Dr. Somosi Mariann, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja


A kutatás fókuszában a költségvetési szervek ellenőrzése áll, de szükség lesz a versenyszférában alkalmazott mérési módszerek adaptációjára is. Az oktatási tevékenység kétirányú lesz, sor kerül majd szakirányú továbbképzésekre és rövidebb tanfolyamokra. Fontos, hogy az oktatás egyszerre épüljön az elméleti ismeretek elsajátítására és a gyakorlati tréningre. A cél a képzésben részt vevők képességeinek fejlesztése olyan területeken, mint az etikus vezetés, a döntéshozatali képesség, a teljesítménymenedzsment vagy a kompetenciamenedzsment. Az állami Számvevőszék által felhalmozott tudás és gyakorlati tapasztalat és a Miskolci Egyetemen meglévő tudás és oktatási tapasztalat a záloga annak, hogy ez az együttműködés eredményesen megvalósuljon.

Pulay Gyula: Csak etikusan lehet a közt szolgálni


Miért van szükség az etikus vezető képzésre? - tette fel a kérdést Dr. Pulay Gyula, az Állami Számvevőszék igazgatója, a tanszék vezetője. A magánszektor esetében az etikus vezetés olyan, mint a kávé, ki így, ki úgy szereti és fogyasztja, amely szemléletet a közelmúlt nagyvállalati eseménye, a Volkswagen körüli botrány is kiválóan példáz. A gyakorlat azt mutatja, hogy a versenyszférában a profitérdek gyakran háttérbe szorítja az etikát, a közszférában azonban az etikának állandó és kihagyhatatlan jelzőjének kell lennie a vezetésnek.

Dr. Pulay Gyula, az ÁSZ igazgatója


Csak etikusan lehet a közt, a közjót szolgálni, az átláthatóságnak és a célszerűségnek állandó részét kell képeznie a közszolgálatnak. Ezért fontos, hogy az Állami Számvevőszék olyan képzést alakítson ki, melynek fő célja, hogy összekapcsolja a tisztességet, az etikát, a hatékonyságot és az eredményességet. Többre lesz szükség, mint puszta adaptációra, az alapoktól kezdve kell felépíteni ezt a szimbiózist. Az Állami Számvevőszék a rendet szolgálja, az lesz a célja az együttműködéssel, hogy a kutató és oktató tevékenység értékteremtő legyen - zárta a gondolatsort a tanszékvezető.