Tanulmányok, előadások

Fenntarthatóság és bizalom - Megjelent az új Pénzügyi Szemle

2018. október 13. 12:03:50
A Pénzügyi Szemle legújabb száma a fenntarthatóságot és a bizalmat helyezi fókuszába, amely témakörrel négy tanulmány foglalkozik. Ezekből az Olvasó megtudhatja, hogy milyen hatása van a bizalomnak az állam működésére és fenntarthatóságára, hogy milyen jövő vár a fenntartható fejlődést támogató zöldkötvényekre, hogy milyen módon igyekszik az Európai Unió biztosítani a pénzügyi szolgáltatások fenntarthatóságát és hogy mit is takar a közgazdaságtan horizontális tudományfejlődése. Mindezeken túl további négy tanulmány foglalkozik olyan érdekes témákkal, mint például a szabályozás hatása a mikrohitelező szervezetek pénzügyi teljesítményére, a munkajövedelem adóterhelése a visegrádi térségben, a magyar 2016-2017-es áfaváltozások árhatásai, vagy a költség-haszon elemzés elméleti, módszertani kihívásainak vizsgálata.


Fókusz - fenntarthatóság és bizalom

Kis Norbert "A bizalom szerepe és hatása az állam működésére és fenntarthatóságára" című tanulmánya a biztonság, a bizalom és a gazdaság közötti korreláció egyes elemeit a magyar kormányzás tapasztalatai alapján vizsgálja. Igazolható, hogy csak azok a kormányok lesznek eredményesek a gazdaságban, amelyek képesek a polgárok biztonságérzetét erősíteni. Ha a biztonsági teszten rosszul teljesít egy kormány, akkor minden más pozitív eredményétől függetlenül el fogja veszíteni a közbizalmat. A jövő kormányzásának sikerfaktora: az emberek biztonsága. Ezeket a tételeket a szerző statisztikai alapú elemzésekkel törekszik alátámasztani.

Mihálovits Zsolt és Tapaszti Attila "Zöldkötvény, a fenntartható fejlődést támogató pénzügyi instrumentum" című tanulmánya a további piacbővülés korlátait és annak lehetséges feloldásait, a környezetvédelmi kockázatok egyediségét és internalizálásuk nehézségeit, a jegybankok lehetséges szerepét a zöldkötvény-piac fejlesztésében, valamint a globális cselekvés szükségszerűségének érveit vizsgálja. Ezek alapján kijelenthető, hogy a zöldkötvények jelentős globális elterjedése még várat ugyan magára, de mára mind a piaci szereplők, mind a szabályozó hatóságok felismerték a zöldkötvények szerepét a fenntartható gazdasági növekedés elősegítésében.

Elekes Andrea "Fenntartható növekedés - fenntartható pénzügyi szolgáltatások az Európai Unióban" című elemzése a gazdasági növekedés elméleteiből kiindulva a fenntartható növekedés fogalmának tisztázásán keresztül jut el az Európai Unió 2018 májusában megjelent, a pénzügyi szolgáltatások fenntarthatósági megközelítését célzó rendelettervezet ismertetéséig, illetve ad iránymutatást azon tevékenységeket illetően, amelyek a tervezet alapján fenntarthatónak minősülnek. Az új szabályozás alapján meghatározhatók azok a területek, amelyekre a leginkább érdemes a jövőben erőforrásokat átcsoportosítani: erőforrás-hatékonyság javítása; kompaktabb, összekapcsoltabb (okosabb) városi rendszerek; földhasználat optimalizálása; alacsony szén-dioxid-kibocsátású infrastruktúra és energiarendszer; valamint az e területek fejlesztését megalapozó innováció.

Botos Katalin "Horizontális tudományfejlődés" című tanulmánya hangsúlyozza, hogy a közgazdaság-tudományban nem vertikális, hanem horizontális tudományfejlődésről beszélhetünk, azaz nem csak egy modell létezik, hanem különböző modellek vannak. A szerző szerint a közgazdaság újragondolása elkerülhetetlen, a közgazdaságtan oktatásában gyakorlatiasabb tanterveket kellene kidolgozni. Ahhoz, hogy magyarázatot tudjunk adni a gazdasági életben előforduló válságokra, fontos, hogy a monetáris intézmények működését is belevegyük a gazdasági modellekbe. Fontos a monetáris szabályok újragondolása. A szerző úgy gondolja, hogy vissza kellene térnünk a régi erkölcsökhöz, és etikusabbá kellene tennünk a közgazdaságtant.

Tanulmány-rovat

Waqas Amin és szerzőtársainak "A szabályozás hatása a mikrohitelező szervezetek pénzügyi teljesítményére és az ügyfelek elérésére" című tanulmánya célul tűzi ki annak megállapítását, hogy a mikrohitelező szervezetek szabályozottsága milyen hatást gyakorol a szervezetek pénzügyi teljesítményére és az ügyfelek elérésére. Az eredmények 21 latin-amerikai ország 413 mikrohitelező szervezetének a 2005-2017 közötti időszakra vonatkozó adatain alapulnak.

Ván Bálint és Oláh Dániel "Szerepel-e az áfacsökkentés az étlapon?" című elemzése szintetikus kontrollmódszerrel vizsgálja a magyar 2016-2017-es áfaváltozások árhatásait. A disznóhús és a csirkehús esetén közel teljes árhatást találtak a szerzők, a friss tejnél és a tojásnál az árhatás csak részleges, míg az éttermi árakban egyáltalán nem jelent meg a 2016-2017-es magyarországi áfacsökkentés. Az élelmiszereknél jelentkező árhatások megegyeznek a 2015-ös román élelmiszeráfa-csökkentés tapasztalataival.

Giday András és Mádi László "A munkajövedelem adóterhelése a visegrádi térségben" című tanulmánya azt vizsgálja, hogy milyen mutatóval elemezhető a munkajövedelmek adóterhelése. A számokból jól látható, hogy a visegrádi térségben a munka adóterhelése összességében alacsonyabb, mint az EU régebbi kontinentális országaiban. Az egyes országok közötti eltérések pedig az elmúlt évtizedben csökkentek. Az elvonásokban meglévő különbségek okai a következő tényezőkben kereshetők: az államadósság terhe, a kisvállalkozások súlya, a turizmus szerepe, a fogyasztási adók súlya, továbbá az adózási hagyományok.

Vörös Tünde "Módszertani kihívások a költség-haszon elemzésben" című tanulmányának célja a költség-haszon elemzés elméleti, módszertani kihívásainak vizsgálata a gyakorlati alkalmazás tükrében. A költség-haszon elemzés fejlődésének rövid áttekintését követően a szerző elsősorban a közösségi beruházásoknál, társadalmi szintű döntéshozatal során alkalmazott elemzések módszertani problémáinak vizsgálatára törekszik. Elemzésre kerül többek között a hasznok többszörös számbavételének problémája, az alkalmazott becslések bizonytalansága, a társadalmi diszkontráta értékének megválasztása, a közpénz társadalmi költségének figyelembevétele és a költség-haszon elemzés gyakorlati döntéshozatalban betöltött szerepe.


A Pénzügyi Szemle legújabb száma ide kattintva érhető el.

 

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra