Tanulmányok, előadások

Fiskális eszközök a gyakorlatban - Megjelent az új Pénzügyi Szemle

2018. január 11. 11:42:01
A Pénzügyi Szemle legújabb száma a fiskális eszközöket helyezi fókuszába, amely témakörrel három tanulmány foglalkozik. Az Olvasók ezekből a költségvetési maradvány kockázatairól, az államadósság mértékét meghatározó mutatókról, illetve az elektronikus adóügyintézés gyakorlati alkalmazásáról olvashatnak. Emellett egy könyvbemutató és öt további tanulmány várja az érdeklődőket, ezek az ergodikus és bizonytalan pénzügyi folyamatok, a jegybanki hitelösztönző programok, a Fed állampapírkamatokra gyakorolt hatásainak, a kereskedelmi kötvények pénzügyi szabályozásának, illetve a projektfinanszírozás kockázatainak témaköreibe engednek betekintést.


Fókuszban a fiskális eszközök

Pulay Gyula, Simon József és Szilas István "€žA költségvetési maradvány mint költségvetési kockázat" című tanulmánya bemutatja az előirányzat-maradvány szerepét a költségvetési gazdálkodásban, valamint képződésének eseteit. Rámutat, hogy a maradványok nagyarányú képződése és felhasználása egyaránt költségvetési kockázatot jelent. A 2007 és 2016 közötti időszak zárszámadási adatai alapján elemzi a központi költségvetés tekintetében a maradványok keletkezésének és felhasználásának jellemzőit. A cikk felhívja a figyelmet arra, hogy több eszköz (például "€žpool technika", eredményszemléletű számvitel alkalmazása) áll a kormányzat rendelkezésére a maradványokkal kapcsolatos kockázatok kezelésére.

Sávai Marianna és Kiss Gábor Dávid "€žAz államadósság mértékét meghatározó mutatók vizsgálata" című tanulmányának célja az államadósságot befolyásoló tényezők vizsgálata. A szerzők a Visegrádi országok és a Ciprus adatsoraival kiegészített GIPS államadósságára ható tényezőket hasonlították össze egylépéses dinamikus panelmodell segítségével. Mindkét panelben azonosítani tudták a szakirodalom által korábban feltárt összefüggéseket. A deficit, az infláció, a folyó fizetési mérleg romlása az államadósság növekedéséhez, a reálkamat, a GDP-növekedés és foglalkoztatottság javulása az államadósság csökkenéséhez vezet. A reál effektív árfolyam azonban egyik panelben sem lett szignifikáns.

Ambrus Rita Anna és Széles Zsuzsanna "Az elektronikus adóügyintézés fejlesztése és gyakorlata" című tanulmányának célja, hogy feltérképezze az adóalanyok adózással kapcsolatos tájékozódási szokásait, az elektronikus ügyintézés lehetőségének ismertségét és gyakorlati alkalmazását. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által közzétett adatok mellett a szerzők felhasználták néhány hasonló témában folytatott kutatás megállapításait, valamint kérdőíves felmérés alapján arra keresték a választ, hogy a fentiek tekintetében mutatkozik-e lényeges különbség az egyes korcsoportok között. Legfőbb megállapításként megfogalmazható, hogy az elektronikus kapcsolattartás kiszélesedése mellett továbbra is markáns igény mutatkozik a gyors és hatékony személyes ügyintézésre.

Tanulmányok

Móczár József "€žErgodikus versus bizonytalan pénzügyi folyamatok" című tanulmányának második része elemzi a neoklasszikus és az intézményi közgazdaságtan kialakulását, iskoláit, különbözőségeit az ergodicitás kezelésében. Elemzései modernizálják, kiegészítik Samuelson-Nordhaus közgazdasági családfáját. A neoklasszikus és az intézményi közgazdaságtan Nobel-díjasai idézettségét egy módosított Bass-modellel elvégzett számítások alapján elemzi és összehasonlítja a főbb klasszikusokéval. Végül Piketty elemzései következményeként javasolja a gazdaság és az etika újbóli integrálását mind az elméleti közgazdasági kutatásokban, mind a társadalmi-gazdasági életben, javaslja továbbá a tulajdonjogok változását követő új jövedelemelosztás-elmélet kidolgozását.

Kolozsi Pál Péter, Parragh Bianka és Pulai György "€žJegybanki hitelösztönző programok rendszerezése - célzottság és intenzitás" című tanulmánya a programok paraméterei alapján, a célzottság és az intenzitás (ösztönző erő) szempontjából értékelt 14 nemzetközi és magyar jegybanki hitelösztönző programot. A válság kirobbanását követően a hitelösztönző programok trendszerűen egyre célzottabbak és egyre nagyobb ösztönző erejűek lettek, miközben a méretük tekintetében egyértelmű trend nem volt azonosítható. A kevésbé célzott és kevésbé ösztönző programok felől a célzottabb és magasabb intenzitású programok felé való elmozdulás volt jellemző mind nemzetközi szinten, mind Magyarországon. A 2013 után bevezetett magyar hitelösztönző programok nemzetközi összevetésben is kiemelkedő célzottságot és intenzitási szintet mutatnak.

Ha az Egyesült Államok "€žtüsszent", a feltörekvő gazdaságok "€žmegfáznak". Füzesi Krisztina, György László és Kutasi Gábor "€žA Fed hatása az állampapírkamatra" című tanulmánya a többszörösen igazolt feltevést a megváltozott világgazdasági környezetben teszteli tizenegy országra - köztük Magyarországra -, nevezetesen azt, hogy a Fed kamata befolyásoló erővel bír a feltörekvő gazdaságok államkötvénykamatára. Azon túl, hogy kimutatják a kamattranszmisszió létét, megállapítják azt is, hogy különböző földrajzi tér és időhorizont esetén eltérő ez a befolyás, sőt extrém helyzetben meg is szűnhet.

Kecskés András "€žA kereskedelmi kötvények pénzügyi szabályozási környezetének változása az Egyesült Államokban és Európában" című tanulmányának célja a kereskedelmi kötvények, valamint a pénzpiaci alapok 2011-2016-os szabályozásváltozásának áttekintése, különösen a változások, a pénzpiaci alapok államháztartásra gyakorolt potenciális hatására az Egyesült Államokban. Az elemzés során a szabályozásváltozások hatásának mennyiségi elemzésével, valamint komplex hatásainak összehasonlító elemzésével élt a szerző.

Walter György "€žA projektfinanszírozás kockázata - nemzetközi és hazai tapasztalatok" című tanulmányának célja, hogy összefoglalja a projektek speciális kockázati szerkezetét, a kockázatelemzési megközelítéseket és piaci adatok alapján bemutassa a projektek kockázati jellemzőit és tanulságait. Nemzetközi empirikus elemzések, valamint a hazai, nyilvános, banki adatok feldolgozása alapján bemutatja és elemzi az elmúlt évek legfontosabb nemzetközi és magyar piaci tendenciáit, kockázati jellemzőit, csődstatisztikákat, megtérüléseket, a legfontosabb tanulságokat.

Szakirodalmi szemle - Könyvekről

Szakirodalmi szemle rovatunkban Botos Katalin mutatja be Michael Hudson "€žJ is for Junk Economics - A Guide to Reality in an Age of Deception" című munkáját.

 

 

 

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra