Tanulmányok, előadások

Fókuszban az államháztartás - Megjelent az új Pénzügyi Szemle

2018. július 10. 10:01:41
A Pénzügyi Szemle legfrissebb száma az államháztartással foglalkozik kiemelten. A fókusz rovatban szereplő öt tanulmány áttekinti az eredményszemléletű számvitelre áttérés tapasztalatait, a közszolgáltatások integritási helyzetét, az önkormányzati vállalkozások hitelképességét, az adórendszer és az adóigazgatás eddigi átalakulásának lépéseit, továbbá a társaságiadó-kulcs csökkenésének hatásait az EU-tagállamok állami támogatási gyakorlatára. Ezen munkákon túl két további tanulmány is várja az Olvasót, melyekből kiderül, hogy milyen a magyar kkv-szektor pénzügyi-gazdálkodói kultúrája, és hogy milyen hatással volt a válság az ír gazdaságra.


Fókuszban az államháztartás

Simon József és szerzőtársainak "Az eredményszemléletű számvitelre áttérés tapasztalatai számvevőszéki aspektusból" című tanulmánya bemutatja az államszámviteli változások fontosabb területeit, kiemelve a standardok szerepét. Emellett a cikk célja, hogy részletesen bemutassa két ország államszámviteli rendszerének fejlődését, kiemelve a számvevőszéki értékelések aspektusát. Az egyes országok példájának bemutatásán keresztül megjeleníthetők a témában szerzett számvevőszéki tapasztalatok és szempontok. Végül az elemzés a hazai államszámviteli rendszer főbb változásait mutatja be, szintén számvevőszéki nézőpontból.

Németh Erzsébet és szerzőtársai a "Közszolgáltatások integritáskockázatai és -kontrolljai" című tanulmányban a közszolgáltatások integritási helyzetét tekintik át. A vizsgálatok alapjaként az Állami Számvevőszék 2017-ben hetedik alkalommal végezte el a közszféra intézményeinek korrupciós kockázatait, illetve a korrupció ellen védelmet biztosító kontrollok kiépítettségét értékelő integritásfelmérését. A kutatáshoz 3346 szervezet szolgáltatott adatot.

Zéman Zoltán és szerzőtársai "Az önkormányzati vállalkozások hitelképességének vizsgálata credit scoring módszerrel" című tanulmányban egy modellezett scoring rendszer segítségével vizsgálják meg az önkormányzati vállalkozások hitelképességét, egy az önkormányzati cégekre adaptált scorecard alapú credit scoring módszer segítségével. A kutatás eredménye, hogy a vizsgált időszakban hektikusan alakult az önkormányzati cégek hitelképessége, de döntő hányadukban a hitelképes kategóriába tartoznak a vizsgált köztulajdonú vállalkozások.

Parragh Bianka és Palotai Dániel "Az ösztönző adórendszer felé" című tanulmányban egyrészt az adórendszer, másfelől az adóigazgatás eddigi átalakulásának lépéseit és eredményeit tekintik át, valamint sikeres nemzetközi példák bemutatásán keresztül javaslatokat tesznek, és felhívják a figyelmet a megújulás további lehetőségeire is.

Czékus Ábel "A társaságiadó-kulcs csökkenésének hatásai az EU-tagállamok állami támogatási gyakorlatára (2000-2015)" című tanulmányban az Európai Unió tagállamainak 2000 utáni állami támogatási és társasági adózási trendjeit elemzi. A kutatás abból a hipotézisből indul ki, hogy a társaságiadó-kulcsok csökkenő trendje az állami támogatások csökkenését eredményezi. A tanulmány korrelációanalízis elvégzésével keresi a választ arra a kérdésre, hogy megfigyelhető-e az adóterhelés és a támogatási összegek együttmozgása, valamint, hogy arra milyen tényezők voltak hatással.

Tanulmányok

Győri Ágnes és Czakó Ágnes "A hazai pénzügyi kultúra néhány jellemzője a kkv-k gazdálkodói viselkedése tükrében" című tanulmánya a magyar kkv-szektor pénzügyi-gazdálkodói kultúráját vizsgálja egy országosan reprezentatív felmérés eredményei alapján. Az elemzés fókuszában a vállalkozók pénzügyi tájékozottsága és magatartása áll: a különböző pénzügyi termékek, szolgáltatások ismerete és alkalmazása, a gazdálkodás tervezése, a késedelmes számlakiegyenlítés és a pénzügyi-gazdálkodási döntések megalapozottsága.

Török László "Írország válság előtt és válság után" című tanulmánya ismerteti az ország válság előtti gazdasági körülményeit, a krízis hatását az ír gazdaságra. Részletesen elemzi a nemzeti költségvetésben, az államadósságban és az adócentralizációban bekövetkezett, a válság által kiváltott változásokat. Ez után a tanulmány betekintést nyújt a bevezetett ír válságintézkedések közgazdasági alapjaiba és eszközeibe, majd áttekintést ad a strukturális reformok eredményeiről.

Kitekintő és szakirodalmi szemle

Losonczi Krisztián és szerzőtársai a "Fiskális szabályok: a gép forog, az alkotó pihen?" című kitekintőben a Magyar Államkincstár - a Magyar Közgazdasági Társasággal közösen - hagyományteremtő céllal 2018. május 25-én megtartott "Közpénzügyi szabályozás a válság utáni Európai Unióban" című nemzetközi konferenciájáról tudósítanak.

A Szakirodalmi Szemle rovatunkban Pesuth Tamás és Varga Bendegúz Tamás, Yuval Noah Harari "Money" című munkáját vizsgálják meg közelebbről.


A Pénzügyi Szemle legújabb száma ide kattintva érhető el.

 


Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra