2014. február 05. 7:30

Gazdasági növekedés és fejlettség Közép-Kelet-Európában

A közép-kelet-európai országokban a gazdasági növekedés elsődleges forrása a tőkefelhalmozás volt 1995 és 2008 között - mutat rá tanulmányában Dombi Ákos, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanársegéde. Hangsúlyozza továbbá, hogy az extenzív növekedésnek még mindig jelentős tere van Közép-Kelet-Európában, hiszen a tőke/GDP hányados mindmáig elmarad a nyugat-európai értékektől.

Dombi Ákos

A tanulmány a gazdasági növekedés és fejlettség közvetlen forrásait kutatja 10 közép-kelet-európai posztszocialista országnál az 1995 és 2012 közötti időszakra. Az empirikus vizsgálat a növekedés-számvitel és a fejlődés-számvitel módszertanára épül. A növekedés-számvitel eredményei azt mutatják, hogy a közép-kelet-európai országokban a gazdasági növekedés elsődleges forrása a tőkefelhalmozás volt, míg a munkaerő és a teljes tényező termelékenység bővülése sokszor csak marginális szerepet játszott.

Mindez összhangban áll a fejlődés-számvitel eredményeivel, amelyek alapján a 10 ország Németországgal szembeni elmaradása a GDP/munkaóra tekintetében elsősorban az alacsony tőkeintenzitásnak köszönhető, jelentős teret nyitva ezzel a tőke gyors ütemű felhalmozása előtt.

Az extenzív növekedésnek még mindig jelentős tere van Közép-Kelet-Európában, hiszen a tőke/GDP hányados mindmáig elmarad a nyugat-európai értékektől. A válság tapasztalatai és a válság előtti növekedés sajátosságai azonban azzal a fontos tanulsággal szolgálnak, hogy a további tőkefelhalmozást már minél nagyobb mértékben a belföldi megtakarításokra kellene alapozni. A gazdaságpolitikának tehát kiemelt célként kell kezelnie a lakossági megtakarítások ösztönzését.

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.

Dombi Ákos, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanársegéde