Tanulmányok, előadások

Hiánypótló kötet a jól irányított államról

2020. január 16. 17:05:15
Ellenőrzés - a fenntartható jó kormányzás eszköze címmel jelent meg Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökének könyve, az Akadémia Kiadó gondozásában. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2020. január 15-én megtartott könyvbemutatón Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár, Kocziszky György, a Miskolci Egyetem professzora, az MNB Monetáris Tanács tagja, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Kis Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektor-helyettese mutatták be a hiánypótlónak számító kötetet.

Németh Tamás

Az Ellenőrzés - a fenntartható jó kormányzás eszköze című könyv megírásának kiindulási pontját jelentette az a 10 évvel ezelőtti esemény, amely a világ számos országát érintette, valamint rámutatott arra, hogy lokális és globális szinten is változásokra van szükség. A 2008-as gazdasági világválságot követően paradigmaváltás történt a gazdaságpolitikai gondolkodásban, az állam újraértelmezése elengedhetetlenné vált, éjjeliőr szerepéből kibújva már aktív államként kellet jelen lennie a társadalom életében.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dísztermében tartott könyvbemutatón Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár köszöntőjében azt mondta, az Ellenőrzés - a fenntartható jó kormányzás eszközét alapműnek tartja, nem csak a könyv saját szakterületén, de tágabb értelemben véve is. "A kötet azt sugallja, amit minden területen érdemes lenne alkalmazni" - húzta alá. Rámutatott: az állam szerepe, az állam felelőssége, a dinamikus jó kormányzás modellje mind olyan kulcsfogalmak, amelyek témái Domokos László könyvének.

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár

A könyv számba veszi a jól irányított állam alapvető értékeit és jellemzőit, majd nemzetközi összehasonlításban mutatja be a számvevőszékek, mint legfőbb ellenőrző szervezetek szerepét a jó kormányzás (good governance) elősegítésében, a jól irányított állam támogatásában. A kötet lefekteti a jó kormányzás feltételrendszerét, elveit, követelményeit, eszközeit, hatóterületeit és eredményeit, valamint azt, hogy az Állami Számvevőszéknél miképpen teljesültek a jó kormányzás, a jól irányított állam támogatásának alapfeltételei, elvei, eszközei és hatóköre.

Prof. Dr. Kosciszky György, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának professzora, a Monetáris Tanács tagja a könyvbemutatón felhívta rá a figyelmet, hogy az állam funkcióival és feladataival foglalkozó szakirodalom már több mint kétezer évre tekint vissza. Azt hozzátette ugyan akkor, hogy nem egyszerű egy olyan témával foglalkozni, amely egyik oldalán "jelentős gyökérzettel rendelkezik, másik oldalán viszont nyesegetést igényel". "Ketten kellünk hozzá, hogy élni kezdjen a gondolat, az író csak elkezdi" - idézte Krúdy Gyulát a professzor az eseményen.

Prof. Dr. Kosciszky György, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának professzora

A könyvben bemutatásra kerül "A legfőbb ellenőrző intézmények hozzájárulása a kormányzáshoz" tudományos modell, illetve Domokos László részletesen vizsgálja az állammenedzsment fogalmát, jelentőségét és eszközeit, különös tekintettel az állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok irányítására.

"Egy tankönyv, számos értékes gondolat összegzése" - Dr. Parragh László szerint mindegyik igaz a könyvre. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy látja, segítségével az olvasó képes lefordítani hétköznapi nyelvre a könyv segítségével az addig kevésbé érthető, túl komplexnek ható fogalmakat, összefüggéseket. "Próbáltam elmerülni az irodalomjegyzékben, hihetetlenül széles, van benne jelentés, előrejelzés, tanács, számvevőszéki tapasztalat, ebből következően azt állíthatom, hogy ez a könyv valóban azt, amit a mai államellenőrzésről tudni kell, azt összegzi" - mondta a könyvbemutatón a Számvevőszék elnökének könyvéről.

Dr. Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A könyv bemutatja a válság hatásaiból következő változások menedzselésének kereteit is, amelyeknek Domokos László szerint egyik alapvető feltétele a kapacitás- és szervezetfejlesztés. Végül a szervezéstudomány- és vezetés bekapcsolásával a szerző bemutat néhány olyan intézményszervezési megoldást, amelyek elősegíthetik, hogy a legfőbb ellenőrző intézmények valóban a közszféra példamutató szervezeteivé váljanak.

Prof. Dr. Kis Norbert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztési rektor-helyettese

"Egyetemi emberként a mindennapok legnagyobb öröme, amikor egy könyv megszületik, főleg akkor, amikor az internet, a blogok, kommentek felszínes világában szinte már szakrális dolognak számít, hogy az ember egy könyvbe próbál időtálló gondolatokat megfogalmazni" - ezt már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztési rektor-helyettese mondta méltatásában. Úgy vélte, a tavaly decemberben az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent könyv "hasznos olvasmány, az állami erőforrásban dolgozók számára munkaeszköz. Prof. Dr. Kis Norbert szerint kulcsgondolat, hogy az elszámoltathatóságot ne kényszernek tekintse egy vezető, hiszen az átláthatóság a "barátja".

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke

Domokos László a könyvében úgy fogalmaz, hogy "a számvevőszékek a jó kormányzás legfőbb garanciális intézményei. A számvevőszék akkor teljesíti küldetését, ha független a kormányzattól, de nem független a jó kormányzástól." Az ÁSZ-elnök a könyv megírása kapcsán arról beszélt, sokáig foglalkoztatta a gondolat, hogy "a 2008-as válság hatalmas sokkja és az azt követő két évből hogyan kellene kimászni, az egész társadalmat hogy lehet megvédeni, kijönni pozitívan ebből a helyzetből". Domokos László az eseményen a könyv megszületéséért köszönetet mondott a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának, az Akadémia Kiadónak és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek is. Az elnök a kötetet ajánlja minden közszolgálatban dolgozó és állami erőforrásokkal gazdálkodó vezetőknek, valamint azoknak, akik gyakorlati ismereteket szeretnének gyűjteni a jól irányított állam működéséről, annak pénzügyi garantőr szervezetéről.


Németh Tamás az Állami Számvevőszék Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztályának munkatársaHozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra