2019. január 28. 10:14

Készpénz vagy kártya?

A tanulmány elsődleges célja a magyar lakosság fizetési és készpénzhasználati szokásainak bemutatása, valamint annak vizsgálata, hogy ezen szokásokat miként befolyásolja az életkor, a jövedelem, az iskolai végzettség és egyéb szociodemográfiai tényezők. Az elemzés kiemelten foglalkozik a háztartások készpénz iránti attitűdjével, illetve szubjektív fizetési preferenciáival is. (Pénzügyi Szemle 2018/4.)


Végső Tamás - Belházyné Illés Ágnes - Bódi-Schubert Anikó

Az MNB 2017-es kérdőíves felméréséből származó adatok elemzése alapján összefoglalva elmondható, hogy a hazai lakosság még napjainkban is erősen készpénzorientáltnak tekinthető, különösen a 16-29 év közötti, valamint a 60 év feletti korcsoportokban, illetve az alacsonyabb jövedelemmel és iskolai végzettséggel rendelkezők esetén. A készpénz szerepét tovább növeli, hogy Magyarországon európai uniós összehasonlításban magas azok aránya, akik rendszeres jövedelmüket vagy annak egy részét készpénzben kapják.

 

Készpénz vagy kártya?

 

A különféle fizetési módok közötti választásban igen erős a szubjektív preferenciák, mélyen gyökerező hiedelmek (például készpénz gyorsasága) és a megszokás szerepe, valamint gyakori indok a jövedelmek jobb beoszthatósága is. Nem elhanyagolható azonban azok aránya sem, akik kényszerűségből, elsősorban a nem kellő mértékű POS-terminállefedettség miatt választják a készpénzhasználatot, emellett a válaszadók közel negyedére igaz, hogy bár szubjektív alapon jobban szeret készpénzzel fizetni és jelenleg is készpénzes vagy vegyesen fizető, a jövőben elképzelhetőnek tartja az elektronikus megoldásokra való teljes áttérést is. Ez alapján joggal feltételezhető, hogy az infrastruktúra fejlődésével az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is dinamikusan nőhet majd az elektronikus fizetések aránya, illetve az elsődleges fizetési módként azt igénybe vevők száma is.

A közüzemi számlákhoz kapcsolódó kiadások esetén különösen markáns a készpénz jelenléte, kijelenthető tehát, hogy a lakosság szignifikáns hányada ragaszkodik a sárga csekkhez, amit részben a megszokás, részben a háztartási kiadások tudatos menedzselése okozhat. E téren jelentős az elektronikus fizetési módok használatában való lemaradásunk az Európai Unió hasonló fejlettségű államaihoz képest is. Elmondható továbbá, hogy a válaszadók készpénzfelvételi, fizetési szokásait nem elhanyagolható mértékben befolyásolja a - nemzetközi összehasonlításban magasnak mondható - banki költségek (ideértve a készpénzfelvételi és tranzakciós díjak) kerülése, illetve a bankokkal szembeni bizalmatlanság is.

...

Végső Tamás a Magyar Nemzeti Bank junior készpénzpolitikai szakértője, Belházyné Illés Ágnes a Magyar Nemzeti Bank vezető készpénzpolitikai szakértője, Bódi-Schubert Anikó a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.