Kiemelkedően eredményes évet zárt a Pénzügy Szemle 2020-ban

A Pénzügyi Szemle, az Állami Számvevőszék közpénzügyi szakfolyóiratának szerkesztőbizottsága 2021. március 4-én évértékelő, és előretekintő ülést tartott. Az ülésen Németh Erzsébet felelős szerkesztő ismertette a 2020. év tudományos, szakmai eredményeit. Elmondta, hogy a Pénzügyi Szemle idézettsége nőtt, a hagyományos lapszámok mellett két, aktuális témákat feldolgozó különszámot is megjelentetett, valamint 2021-től a lap cikkei a kínai CNKI adatbázison keresztül is elérhetővé válnak. Az ülésen Domokos László, a szerkesztőbizottság elnöke felvázolta a jövőre vonatkozó célkitűzéseket, és javaslatot tett a következő év fókusztémáira. Az előterjesztést a bizottság megvitatta és támogatta.

Növekedett a közölt cikkek idézettsége

Az év során nagyon sok profilerősítő, fókusz cikk került publikálásra, így a publikációs célkitűzések, az elmúlt évek átlagát felülmúlva, 100%-ban teljesültek. A folyóirat nemzetközi elismertsége és hírneve is töretlenül nőtt, erre utal az, hogy kiemelkedően sok külföldi kézirat érkezett be és került publikálásra. A lektorálás, a korábbi évek tendenciáját követve, tovább szigorodott. A szerkesztőség kiemelt célja, hogy a lapban közölt tudományos eredmények minél inkább hasznosuljanak itthon és hasznára váljanak a hazai döntéshozóknak és szakértőknek.

A folyóirat idézettsége 2020-ban is töretlenül nőtt. A (Google Scholar adatbázisa szerint) 2020 év végén 2106 idézéssel rendelkezett, ami 557-tel több, mint a 2019-as adat. RePEc impakt faktora is jelentősen növekedett. A 2021 februári adat alapján 0,226 a Pénzügyi Szemle impakt faktora, amely a lap történetének legmagasabb pontszáma.

A tapasztalatokat áttekintve Németh Erzsébet felelős szerkesztő az ülésén elmondta, hogy a legjobb idézettségi mutatókkal jellemzően a saját, empirikus kutatásra alapozott, új eredményeket felmutató tudományos publikációk rendelkeznek, illetve az átfogó, szelés körűen hasznosítható írások érnek el. A kiemelkedően magas idézettséghez szükséges, hogy az egyes lapszámok szerkesztőségi menedzselése mellett a szerzők is terjesszék, utógondozzák írásaikat a nemzetközi és hazai tudományos közegben.

Hasznosultak a tanulmányok

Felelős szerkesztő asszony beszámolójában hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek során a Pénzügyi Szemle szakfolyóirat hasábjain publikált elemzések, kutatások, tanulmányok számos területen hasznosultak. Közölt írásaink támogatták a szak- és közpolitikai döntéshozatal megalapozását, nemzeti stratégiák (például a 2020-2022 közötti időszakra szóló Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia) kidolgozását. Cikkeink hozzájárultak a közpénzügyi rendszer és a pénzügyi kultúra fejlesztéséhez, a közpénzügyek átláthatóságának erősítéséhez és a közpénzügyi menedzsment fontosságának előtérbe kerüléséhez.

 

Kiemelkedően eredményes évet zárt a Pénzügy Szemle

Először mértük meg az Állami Számvevőszék, folyóiratban megjelen tudományos tevékenységének hasznosulását és elégedettséggel tapasztaltuk, hogy folyamatosan nő az ÁSZ szerzők tudományos impaktja. A saját cikkekhez kapcsolódó idézetek száma 2019-hez képest 44%-kal nőtt, ami egyértelműen utal a folyóirat növekvő hasznosulására a tudományos világban és az ÁSZ-munkatársak által birtokolt tudás iránti igényre.

Nemzetközi és hazai sikerek

A folyóirat nemzetközi tudományos pozíciója ismét javult, aminek hozadéka az, hogy 2021-től a Pénzügyi Szemle folyóirat 2010 óta keletkezett cikkeinek absztraktjai és elérhetősége feltöltésre kerülnek a Kínai Nemzetközi Tudásinfrastruktúra (CNKI) adatbázisába is. A folyóirat CNKI adatbázison keresztül történő elérhetősége jelentős mértékben növelheti a folyóirat olvasottságát, hiszen a CNKI kb. 27.000 intézménnyel áll kapcsolatban, ami több mint 60 millió felhasználót jelent, a platformnak napi szinten 16 millió, éves szinten 5.8 milliárd megtekintése volt és 2,3 milliárd cikk letöltés történt 2019-ben.

Kiemelkedően eredményes évet zárt a Pénzügy Szemle 2020-ban


Sikerként könyvelhetjük el, hogy több hónapos egyeztetést követően 2020 folyamán sikerült elérni, hogy automatikusan valósuljon meg a Pénzügyi Szemle legújabb lapszámainak Scopus adatbázisba történő megjelenése. Érdekünk, hogy minél hatékonyabbá tegyük a folyóirat széleskörű szabad elérhetőségét, ebben jelentős előrelépést jelentett az MTMT adminisztrátori jogoknak a megszerzése, ami lehetővé teszi a cikkek hatékonyabb menedzselését a magyar tudományos életben. Németh Erzsébet ezen kívül ismertette, hogy a Pénzügyi Szemle Csoport termékcsaládja 2021-től, a tartalmi megújulás jegyében egy újabb termékkel, a Pénzügyi Szemle Tematikus Füzetekkel bővül.

A Pénzügyi Szemle 2021. évi fókusztémái és jövőbeni tematikus különszámok

Fókusztémák
  1. A járvány és a védekezés társadalmi, gazdasági és pénzügyi implikációi, mi változik a járvány után?
  2. Digitális kor közgazdaságtana. Az információ- biztonság és kontroll gazdasági dimenziói;
  3. Stratégiai nemzetgazdasági ágazatok válságállósága, fenntarthatósága és versenyképessége;
  4. Az egyensúly megbomlása, az egyensúllyal kapcsolatos közgazdasági gondolkodás változása, miképp és mikor térhet vissza az egyensúlyi pályára a gazdaság;
  5. EU források felhasználása. Az EU 2021-27 időszakra vonatkozó, hosszú távú költségvetési helyreállítási csomagja
Tematikus különszámok 2021-2022-ben
  1. Digitalizáció (vendégszerkesztő: Martus Bettina);
  2. Mérési módszerek, teljesítmény értékelés, kockázat-, változás- és teljesítménymenedzsment az állami szektorban (Javasolt vendégszerkesztők: Veresné Somosi Mariann és Pulay Gyula)
  3. Belső kontroll (szakmai kooperáció révén)
A Pénzügyi Szemle szerkesztősége várja a fókusztémákhoz és más területekhez kapcsolódó kéziratokat. A szerzők a Pénzügyi Szemle honlapján található szerzői útmutató szerint előkészített írásaikat a szemle@asz.hu címre tudják megküldeni.