2021. január 14. 10:00

Kiemelt felelőssége van a közös önkormányzati hivataloknak

Erősíteni kell a közös önkormányzati hivatalok feladatellátásának minőségét, ez ugyanis hatással van a hivatalhoz tartozó önkormányzatok gazdálkodására és azok fenntarthatóságára is - világít rá az Állami Számvevőszék elemzése 23 közös önkormányzati hivatal ellenőrzési tapasztalatainak összegzése alapján. Az ÁSZ elemzői rámutatnak arra, hogy a feltárt szabálytalanságok kockázatot jelentenek az önkormányzatok tevékenységének szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtásában. A közös önkormányzati hivataloknak egyértelmű, világos szabályrendszerrel kell rendelkezniük, továbbá biztosítaniuk kell a tevékenységük kockázatainak rendszeres felmérését, elemzését, értékelését, valamint a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését - hívják fel a figyelmet az Állami Számvevőszék elemzői.

Az Állami Számvevőszék törvényben meghatározott feladata a jól irányított állam támogatása. Ennek érdekében az ÁSZ a jelentések mellett elemzéseket, tanulmányokat is készít. Elemzéseiben az ÁSZ nem megállapításokat tesz, hanem összefüggésekre, hatásokra világít rá, felhívja a figyelmet az adott területen jelentkező dilemmákra, kockázatokra, valamint bemutatja az eredményeket.

Az ÁSZ a most nyilvánosságra hozott elemzésben célul tűzte ki, hogy értékelje a közös önkormányzati hivatalok ellenőrzésének tapasztalatait, továbbá a belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének összefüggéseit, valamint azokból következtetéseket vonjon le. További célként került meghatározásra annak feltárása, hogy van-e és ha igen, milyen összefüggés a közös önkormányzati hivatalokat érintő integritás- és belső kontrollrendszerrel összefüggő ellenőrzések, valamint az önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzésének tapasztalatai között.

Az elemzés alapját 23 olyan közös önkormányzati hivatal ellenőrzési tapasztalatai képezték, amelyek székhely önkormányzatainál az ÁSZ ellenőrizte a belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének szabályszerűségét, az integritás kontrollok kiépítését és emellett értékelte az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásának fenntarthatóságát, eladósodása kockázatainak fennállását, valamint az önkormányzati vagyon értékmegőrzésének biztosítását.

Kiemelt felelőssége van a közös önkormányzati hivataloknak

Az elemzők a közös önkormányzati hivataloknál a kontrollpillérek kialakítása és működtetése szabályszerűségének, az integritás szemlélet érvényesülésének ellenőrzési tapasztalatai alapján a feltárt jellemző típus hibákat beazonosították. Így rámutattak arra, hogy a kontrollkörnyezet kialakítása során a feladatok ellátásának részletes belső rendje és módja, így a felelősségi viszonyok nem voltak egyértelműen meghatározva. Az integrált kockázatkezelési rendszer szabályszerű kialakítása döntően nem történt meg, illetve nem valósult meg a szervezet minden szintjén a tevékenységekben rejlő kockázatok felmérése. A kontrolltevékenység keretében többségében kialakították a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletszabályait, továbbá vezették a gazdálkodási jogkör gyakorlásra jogosult személyekről és aláírás mintájukról a nyilvántartást. Az információs és kommunikációs rendszer működtetéséhez szükséges alapvető szabályzatokkal az elemzett közös önkormányzati hivatalok fele nem rendelkezett, továbbá a monitorig rendszer működtetése során a közös önkormányzati hivatalok jegyzői a belső kontrollrendszer minőségét feltáró nyilatkozatokat nem a valós állapotnak megfelelően állították ki. Az elemzéssel érintett közös önkormányzati hivatalok egyike sem végzett rendszeres, korrupciós védelmet erősítő kockázatelemzést.

Az ÁSZ elemzői rávilágítottak arra, hogy a közös önkormányzati hivatalok belső kontrollrendszerének kialakításában és működtetésében feltárt szabálytalanságok mellett az elemzésben érintett önkormányzatok mintegy négyötödénél közepes szintű volt az önkormányzat gazdálkodása fenntarthatóságának kockázata. Ez felhívja a figyelmet azokra a pénzügyi kockázatokra, amelyek az önkormányzatok működési egyensúlyára és feladatellátásukra is hatással lehetnek.

A tanácsadó tevékenysége keretében elvégzett összegző elemzéssel az Állami Számvevőszék elősegíti azt, hogy a közös önkormányzati hivatalok kellő figyelmet fordítsanak a belső kontrollrendszerük szabályszerű kialakítására, működtetésére és fejlesztésére, mindezt azért, hogy a hozzájuk tartozó önkormányzatok a feladatellátásuk, pénzügyi kockázatait mérsékeljék, ezáltal a közpénzfelhasználásuk szabályszerű legyen. Az ÁSZ honlapján elérhető elemzésben a közpénzügyi helyzet javítását célzó jó gyakorlatok is bemutatásra kerültek.


Az elemzést teljes terjedelemben ide kattintva olvashatja el.