Tanulmányok, előadások

Legyenek zöld szempontok a közbeszerzések során!

2020. október 26. 10:00:01
A zöld beszerzéseknek elsődleges szerepük van az éghajlatváltozás elleni küzdelemben és a környezetvédelmi célok megvalósításában - erre a következtetésre jutott az Állami Számvevőszék legfrissebb elemzése. Az ÁSZ elemzői rámutatnak, hogy a klímaváltozáshoz kapcsolódó stratégiai és végrehajtási dokumentumok rögzítették az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó fő célokat és feladatokat, ugyanakkor a stratégiai célok elérését elősegítheti a zöld közbeszerzéshez kapcsolódó részletszabályok kidolgozása és a zöld beszerzésekre vonatkozó cselekvési terv kialakítása. Az ÁSZ elemzői hangsúlyozzák: kiemelten fontos, hogy az Országgyűlés által kitűzött célokhoz konkrét, számszerűsíthető, mérhető feladatok kapcsolódjanak, továbbá ezek nyomon követése, mérése is megvalósuljon.

Az Állami Számvevőszék törvényben meghatározott feladata a jól irányított állam támogatása. Ennek érdekében az ÁSZ a jelentések mellett elemzéseket, tanulmányokat is készít. Elemzéseiben az ÁSZ nem megállapításokat tesz, hanem összefüggésekre, hatásokra világít rá, felhívja a figyelmet az adott területen jelentkező dilemmákra, kockázatokra, valamint bemutatja az eredményeket, ezzel is támogatva például az Országgyűlés által elfogadott éghajlatváltozási stratégiai célok megvalósulását.

A zöld közbeszerzés - az Európai Unió meghatározása szerint - olyan beszerzés "amelynek alkalmazásakor a hatóságok azoknak az áruknak, szolgáltatásoknak és munkálatoknak a beszerzését részesítik előnyben, amelyek más, azonos rendeltetésű árukhoz, szolgáltatásokhoz és munkálatokhoz képest kisebb mértékben terhelik a környezetet".

A környezet védelme, a fenntartható fejlődés szemlélete, illetve az azzal összefüggő klímavédelem évek óta megjelenik az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységében. Az ÁSZ legújabb elemzése is rámutat: Magyarország számára kiemelt cél a környezet védelme és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, amelyhez a zöld beszerzések is hozzájárulhatnak. Manapság Európában az állam és az önkormányzatok számítanak a legnagyobb fogyasztóknak a teljes beszerzési piacon, emiatt döntéseiknek jelentős hatása van. Az Európai Unióban a közszféra beszerzései - a jelenlegi adatok szerint - éves szinten megfelelnek az EU GDP-je 17%-ának. Ha tehát az állami és önkormányzati szereplők vásárlóerejükkel olyan termékeket és szolgáltatásokat választanak, amelyek kisebb környezeti terhelést okoznak, annak pozitív gazdasági hatásai lehetnek, és ezáltal jelentősen hozzájárulhatnak a fenntartható termeléshez és fogyasztáshoz.

Legyenek zöld szempontok a közbeszerzések során!


Az ÁSZ elemzői így arra a következtetésre jutottak, hogy a zöld beszerzéseknek elsődleges szerepük van az éghajlatváltozás elleni küzdelemben és a környezetvédelmi prioritások megvalósításában. Tekintettel a globális éghajlatváltozás növekvő kockázataira, az elmúlt évek kutatási eredményei szerint valamennyi fejlett és átalakuló gazdaságú országnak kibocsátás-csökkentési vállalásokat kell teljesítenie, valamint a fejlődő országoknak is fokozatosan részt kell vállalniuk a kibocsátások csökkentésében.

Az Országgyűlés 2018-ban fogadta el a 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát, melynek végrehajtásához az Innovációs és Technológiai Minisztérium közzétette a 2020 végéig szóló I. Éghajlatváltozási Cselekvési Tervet. Az ebben meghatározott feladatok azt mutatják, hogy a zöld beszerzések útján megvalósuló zöld energia hozzájárulhat a környezetvédelmet célzó intézkedések teljesítéséhez. Az ÁSZ elemzése rögzíti, hogy a klímaváltozásra vonatkozó stratégiai és végrehajtási dokumentumok alapvetően meghatározták az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó célok és feladatok keretrendszerét, ugyanakkor a célok megvalósításának, a cselekvési tervben foglalt feladatok végrehajtásának garanciái tovább erősíthetőek.

Legyenek zöld szempontok a közbeszerzések során!


Az Országgyűlés a környezetvédelem célkitűzéseinek elősegítését a közbeszerzésről szóló törvény megalkotásakor is figyelembe vette: ez alapján az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban meghatározni azokat a szempontokat, amelyek alapján a szociális, társadalmi és környezetvédelmi szempontból is legelőnyösebb ajánlatot kiválasztja. Az ÁSZ elemzői ugyanakkor rámutatnak: a zöld közbeszerzések elterjedését támogathatná, ha törvényi felhatalmazás alapján megszületne a zöld szempontot tartalmazó közbeszerzések részletes szabályait rögzítő kormányrendelet. Ez a szabályozás rögzíthetné - a közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszára kiterjedően - a környezetvédelmi, fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontok figyelembe vételének részletes szabályait, illetve ezen szempontoknak a közbeszerzésben történő érvényesítése kötelező eseteit és módját. A részletszabályok megalkotása hozzájárulhatna a zöld szempontokat tartalmazó közbeszerzések számának és célzottságának növekedéséhez.

Az ÁSZ elemzői hangsúlyozzák a NÉS-2 előírásainak megfelelő három éves Éghajlatváltozási Cselekvési Terv elkészítésének fontosságát, amely nem csak 2020. végéig, hanem hosszabb időtávra rögzítené a klímavédelmi stratégia megvalósításához szükséges intézkedéseket, ezáltal tervezhetőbbé és jobban nyomon követhetővé tenné a célok elérését. Az ÁSZ elemzői felvetik ezen kívül a zöld beszerzésekre vonatkozó cselekvési terv megalkotását, amely meghatározná azokat a konkrét szempontokat és feladatokat, amelyek a hazai zöld beszerzésekhez kapcsolódnak. Ezáltal a cselekvési terv kidolgozása elősegíthetné a klímavédelmi szempontú közbeszerzésekkel kapcsolatos irányok kijelölését és intézkedések megvalósítását.

Az ÁSZ elemzői hangsúlyozzák: a zöld szempontot tartalmazó közbeszerzések akkor járulhatnak hozzá Magyarország klímavédelmi céljainak eléréséhez, ha konkrétan, számszerűsíthető, mérhető módon összekapcsolhatók az Országgyűlés által kitűzött célokkal, továbbá ezek összegyűjtése és nyomon követése is megvalósul.


Az elemzést teljes terjedelmében itt olvashatja el!

 

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra