Tanulmányok, előadások

Mit szeretnél, magasabb fizetést vagy több vagyont?

2018. július 2. 12:18:10
Az OECD készített egy érdekes tanulmányt, melynek egyik legfőbb következtetése az, hogy a tagországokban jellemzően sokkal egyenlőtlenebbül oszlik el a vagyon, mint a jövedelem.


A lenti ábra szemlélteti ezt a megállapítást, narancssárga színnel látható, hogy az adott országokban a társadalom legvagyonosabb 10 százaléka az összvagyon hány százalékát birtokolja, míg kékkel olvasható, hogy az összes jövedelem hány százalékát tudhatja magáénak a legmagasabb jövedelemmel bíró 10 százalék.

Jól látható, hogy a vagyon tekintetében sokkal nagyobb az egyenlőtlenség, mint a jövedelem terén. Az OECD átlagában a felső 10 százalék az összvagyon 52 százalékát birtokolja, míg az összes jövedelem 24 százalékával rendelkezik.

 

 

További érdekesség, hogy az egyes országok között a jövedelem tekintetében nincsenek markáns különbségek, a felső 10 százalék által megszerzett jövedelem 20 és 30 százalék között szóródik. Magyarország a maga 22 százalékával az átlagnál egyenlőbb jövedelem eloszlással rendelkezik.

Ezzel szemben a vagyon eloszlás terén óriásiak az eltérések, az USA-ban például a felső 10 százalék a vagyon 79 százaléka fölött rendelkezik, míg ugyanez az arány Szlovákiában csak 34 százalék. Magyarország ebben a tekintetben is egyenlőbb az OECD-átlagnál, mintegy 48 százalékos értékkel.


Az eredeti elemzés itt érhető el.

 

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra

  • 1

    A közgazdasági körülmények tartósan kedveztek a vagyonok felhalmozásának, ami nem feltétlenül a teljesítménnyel függött össze. Ezért én egy vagyonbevallási rendszert illetve vagyonadót szükségesnek tartok. Ezt moderált formában úgy lehetne alkalmazni, ha az adott vagyonhoz elvárható hozzáadott értékhez párosulna egy fix adó. Ez tulajdonképpen azt jelentené, hogy aki az adott üzletág hozzáadott értékét nem teremti meg, annak csökkenne a vagyona, míg aki többet hoz létre gazdagszik. Szerintem ez sok parkoló vagyont indítana be a termelésben. Az elosztás kérdését is modernizálni kellene.