Tanulmányok, előadások

Módszertani kihívások a költség-haszon elemzésben

2018. december 3. 12:28:27
A tanulmány célja a költség-haszon elemzés elméleti, módszertani kihívásainak vizsgálata a gyakorlati alkalmazás tükrében. A költség-haszon elemzés fejlődésének rövid áttekintését követően a szerző elsősorban a közösségi beruházásoknál, társadalmi szintű döntéshozatal során alkalmazott elemzések módszertani problémáinak vizsgálatára törekszik. Elemzésre kerül többek között a hasznok többszörös számbavételének problémája, az alkalmazott becslések bizonytalansága, a társadalmi diszkontráta értékének megválasztása, a közpénz társadalmi költségének figyelembevétele és a költség-haszon elemzés gyakorlati döntéshozatalban betöltött szerepe. (Pénzügyi Szemle 2018/3.)


A tanulmányban a költség-haszon elemzés főbb módszertani kérdéseit tekintettük át. A kritikai észrevételek mellett két, a hazai költség-haszon elemzés gyakorlatába beépíthető konkrét javaslatot fogalmaztunk meg. Elméleti kutatásunk alapján rámutattunk a jelenlegi hazai gyakorlatban elterjedt multiplikátor módszer inadekvát használatára, valamint javaslatot fogalmaztunk meg a fiskális korrekciók alkalmazására vonatkozóan. Utóbbinál az elméleti megfontolások alapján konkrét paraméterérték kiszámítását publikáltuk a magyar adórendszer függvényében.

 

Módszertani kihívások a költség-haszon elemzésben

 

Jóllehet, rengeteg kérdőjel övezi a módszertant és számos kritikát is megfogalmazhatunk, mégis úgy véljük, a költség-haszon elemzés kellő alapossággal, megfelelő szakmai ismeretekkel történő alkalmazása nagymértékben hozzájárulhat a társadalmi-gazdasági fejlődést elősegítő közösségi döntéshozatalhoz. E folyamatot segítheti a felsorakoztatott módszertani kérdések további kutatása.

...

Vörös Tünde a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanársegéde

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.

 

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra