Tanulmányok, előadások

Nyereségmenedzsment és pénzügyi nehézségek kialakulásának valószínűsége a bankoknál

2019. július 22. 08:00:01
A tanulmány a pénzügyi nehézségek és a diszkrecionális elhatárolások alkalmazása közti kapcsolatot hivatott vizsgálni, húsz, a Pakisztáni Értéktőzsdén jegyzett pakisztáni kereskedelmi bank nyereségmenedzsment-gyakorlata alapján. A tanulmány a 2010-2015-ös évek adatait használja fel. A megállapítások mutatják, hogy a bankok nem diszkrecionális és diszkrecionális elhatárolások útján kezelik pénzügyi nehézségeiket. Jelen kutatási tanulmány hasznos betekintést kínál a befektetők, könyvvizsgálók és szabályozó hatóságok számára, mivel azonosítja a vezetés által a szigorú szabályozások ellenére alkalmazott intézkedéseket. (Pénzügyi Szemle 2019/2.)

Amina Malik - Shahab Ud Din - Khuram Shafi - Babar Zaheer Butt - Haroon Aziz

A tanulmány a pénzügyi nehézségek és a diszkrecionális elhatárolások alkalmazása közti kapcsolatot vizsgálta, húsz, a Pakisztáni Értéktőzsdén (PSX) jegyzett kereskedelmi bank nyereségmenedzsmenti gyakorlatainak alapján a 2010-2015-ös időszakban. A nyereségmenedzsmentet tovább csoportosítottuk diszkrecionális és nem diszkrecionális elhatárolásokra, illetve ezek pénzügyi nehézségekkel való kapcsolatára. A tanulmány hipotézise szerint kapcsolat áll fenn a pénzügyi nehézségek és a nem diszkrecionális elhatárolások között, aminek keretében a vezetőség nem diszkrecionális elhatárolásokat alkalmaz a nem teljesítő hitelekkel járó váratlan kockázatok kezelésére. A tanulmány másik hipotézise szerint kapcsolat van a pénzügyi nehézségek és a diszkrecionális elhatárolások között is, aminek keretében a vezetőség diszkrecionális elhatárolásokat alkalmaz az ügyviteli célkitűzések elérésére. A tanulmány a paneladat és logisztikus regresszió megközelítéseket is alkalmazta a változók közti kapcsolat tanulmányozására.

Az empirikus bizonyítékok megfelelnek a hipotézisnek, amely szerint kapcsolat áll fenn a pénzügyi nehézségek (FD) és nem diszkrecionális elhatárolások (NDA) között és amely szerint a bankok céltartalékot képeznek a portfólióból eredő váratlan veszteségek kockázatának kezelésére. Ugyanakkor megfelelnek Wahlen (1994), valamint Iftekhar Hasan, Wall (2004) megállapításainak, amelyek szintén azt mutatják, hogy a bankok nem diszkrecionális elhatárolásokat (NDA) alkalmaznak a nem teljesítő hitelekből eredő hitelkockázatok és veszteségek kezelésére (Bikker, Metzemakers, 2005). Egy, az albán bankok 2004 és 2014 közötti működési időszakának közelmúltban végzett tanulmánya mutatja, hogy a hitelveszteségekre képzett céltartalékokat (LLP-k) befolyásolják a nem diszkrecionális hitelveszteségekre képzett céltartalékok (Dushku, 2016). Ennél fogva ez az empirikus tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a pakisztáni bankok nem diszkrecionális gyakorlatokat alkalmaznak pénzügyi nehézségeik mérséklésére, úgy, hogy céltartalékokat képeznek a nem teljesítő hitelekből eredő váratlan kockázat kezelésére. A tanulmány azt is megmutatja, hogy az olyan kontrollváltozók, mint a bankok mérete, növelik a hitelkockázatot, ami ezáltal növeli a nem teljesítő hiteleket, e tényezők pedig fokozzák a pénzügyi nehézségekhez. Ugyanakkor a tőkeáttétel és a likviditás csökkentik a pénzügyi nehézségeket. A jövedelmezőség nincs hatással a bankok pénzügyi nehézségeire.

A tanulmányban feltüntetett empirikus bizonyítékok is támogatják azt a hipotézist, amely szerint jelentős kapcsolat van a pénzügyi nehézségek és a diszkrecionális elhatárolások között. Következésképpen a pakisztáni bankok diszkrecionális elhatárolásokkal kapcsolatos gyakorlatokat alkalmaznak pénzügyi nehézségeik csökkentésére és az ügyviteli célkitűzések elérésére, ami tőkekezelést és jelzést is magába foglalhat. A bank mérete, mint kontrollváltozó, a hitelek magas kitettsége miatt növeli a pénzügyi nehézségek súlyosságát, aminek következtében egyes hitelek nem teljesíthetővé válhatnak. Ugyanakkor a jövedelmezőség nincs hatással a pénzügyi nehézségekre. Másrészről a tőkeáttétel, likviditás és eszközminőség szerepet játszanak a bankok pénzügyi nehézségeinek csökkentésében.

Jelen kutatási tanulmánynak azonban vannak bizonyos korlátai is. Egyrészt a minta nagysága kereskedelmi bankokra korlátozott. A jövőbeni kutatások iszlám és fejlesztési bankokra is kiterjedhetnének. Jelen kutatási tanulmány hasznos betekintést kínál a befektetők, könyvvizsgálók és szabályozó hatóságok számára, mivel azonosítja a vezetés által a szigorú szabályozások ellenére alkalmazott egyes intézkedéseket.

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.


Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra