Tanulmányok, előadások

Objektív korrupciós kockázatok - szubjektív kontrollok

2019. február 12. 09:56:47
Az Állami Számvevőszék 2017-ben ismételten felmérte a köztulajdonú gazdasági társaságok integritásának helyzetét. A felmérés adatai azt mutatják, hogy e társaságok korrupciós kockázatainak mértéke alapvetően olyan objektív tényezőktől függ, mint a vállalati méret, a közszolgáltatás nyújtása, a felhasznált közpénz mennyisége. Ezzel szemben elsősorban a gazdasági társaság tulajdonosától és menedzsmentjétől - azaz szubjektív tényezőktől - függ, hogy e kockázatok megelőzésére milyen erős integritási kontrollrendszert építenek ki. (Pénzügyi Szemle 2018/4.)


Pulay Gyula Zoltán - Lucza Anikó

Az integritási felmérés eredményei megerősítették azt a feltételezést, hogy a korrupciós kockázatoknak vannak objektív sűrűsödési pontjai: fokozott korrupciós veszélynek vannak kitéve a nagyobb mérlegfőösszegű, a közszolgáltatást nyújtó (közfeladatot ellátó), a jelentősebb uniós támogatásban részesülő, a közbeszerzést folytató gazdasági társaságok. A felsoroltak azonban e társaságok természetes és indokolt jellemzői, következésképpen nem a veszélyeztetett helyzet megszüntetése, hanem a veszély tényleges bekövetkezésének a megelőzése a feladat. Ezt a gazdasági társaságok erős integritási kontrollrendszer kiépítésével és működtetésével érhetik el.

A nagyobb korrupciós veszélynek kitett társaságok általában több integritási kontrollt építettek ki. Ez az összefüggés azonban nem túl erős. A felmérésben résztvevő gazdasági társaságok közel negyede az átlagosnál súlyosabb korrupciós veszélyeztetettség ellenére sem épített ki erős kontrollrendszert. A másik negatív eredmény, hogy a köztulajdonú gazdasági társaságoknak egy jelentős köre (80-100 gazdasági társaság) szinte teljes mértékben elhanyagolja a korrupciós kockázatok feltérképezését, és a kockázatok kezelésére alkalmas kontrollok kiépítését. Általában is igaz, hogy az integritás lágy kontrolljait a gazdasági társaságoknak csak egy szűk köre építette ki.

 

Objektív korrupciós kockázatok - szubjektív kontrollok

 

A szervezeti integritás megerősítése ma Magyarországon elsősorban a gazdasági társaságok tulajdonosai és menedzsmentje döntésétől, azaz szubjektív tényezőktől függ. E helyzeten olyan jogi szabályozással lehetne változtatni, amely - a költségvetési szervekhez hasonlóan - kötelezővé tenné minden köztulajdonú gazdasági társaság számára integritási kontrollokat is tartalmazó belső kontrollrendszer kiépítését és működtetését. Egy ilyen jogszabály előkészítését egy kormányhatározat már elrendelte. Ennek megszületéséig a köztulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosai/ tulajdonosi joggyakorlói és menedzsmentje tehetne többet a szervezeti integritás erősítéséért.

A felmérés adatai azt mutatják, hogy ennek alapvető indikátora a felügyelő bizottság érdemi működtetése. A menedzsment pedig független, magas szakmai színvonalon működő belső ellenőrzés megteremtésével tehet a legtöbbet az integritás megerősítése érdekében. Az integritási kontrollok megteremtésében élenjáró gazdasági társaságok adatai azt mutatják, hogy a rendszerszerű kockázatelemzés és kockázatkezelés - ideértve a korrupciós kockázatokat is -, valamint az átláthatóság, az összeférhetetlenség és az etikus magatartás speciális kontrolljai kiépítésével tudtak kiemelkedni a mezőnyből. Jó példájuk követhető, és követendő.

...

Pulay Gyula Zoltán az Állami Számvevőszék számvevő igazgatója, Lucza Anikó az Állami Számvevőszék számvevő tanácsosa

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.

 

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra