Tanulmányok, előadások

Online költségvetési átláthatósági mutató és annak meghatározó tényezői a szlovén önkormányzatoknál

2019. október 24. 10:28:28
A tanulmány az online helyi költségvetési átláthatóságot értékeli (OLBT) az összes szlovén önkormányzat esetében, illetve a különböző tényezők átláthatóságra gyakorolt hatását elemzi. Az önkormányzatok többsége megfelel az előírásoknak. 91 különböző jellemző átlagértékeinek összehasonlítása azt mutatja, hogy azok az önkormányzatok, amelyek nem felelnek meg a szabályozásnak, általában kisebbek, gyengébb az oktatási struktúrájuk, valamint az ott élők társadalmi helyzete alacsonyabb. (Pénzügyi Szemle 2019/3.)


Maja Klun - Jože Benčina - Lan Umek

Elemeztük az önkormányzati csoportok két párja közötti különbségeket a fiskális átláthatóság intézményi (pénzügyi helyzet, kormányközi támogatások és politikai verseny), valamint környezeti tényezői (önkormányzat mérete, jövedelmi szintje és vagyona) tekintetében. Az ügynök- és legitimitáselmélettel összhangban azt vártuk, hogy az egyes kategóriákban legalább néhány változó esetében különbségeket fogunk találni. Több más kutatóhoz hasonlóan azonban nem tudtuk igazolni az összes elméleti várakozást. Ezen kívül a teljes költségvetési átláthatóságot biztosító önkormányzatoknál az eredmények épp ellentétesek voltak a várakozásokkal.

A szabályozásnak megfelelő, illetve meg nem felelő önkormányzatok összehasonlításából származó bizonyíték arra mutatott rá, hogy az intézményi tényezőknek nincs befolyása a költségvetés átláthatóságára. Így arra a következtetésre jutottunk, hogy ebben az esetben az ügynökelmélet nem alkalmazható. Mindezek ellenére a legitimitáselméletet alkalmazni tudtuk, azzal érvelve, hogy a nagyobb és fejlettebb önkormányzatok hivatalnokai hajlamosak teljesíteni az érdekeltek elvárásait. Továbbá, az előírásokat nem teljesítő önkormányzatok valószínűleg túl kevés erőforrással rendelkeznek, vagy más kihívások miatt kevésbé koncentrálnak a fiskális információk közzétételére.

 

Online költségvetési átláthatósági mutató és annak meghatározó tényezői a szlovén önkormányzatoknál

 

A teljes költségvetési átláthatóságot biztosító önkormányzatok és az előírásokat kielégítő más önkormányzatok összehasonlítása éppen ellentétes eredményeket hozott (lásd 4. táblázat). Mind az intézményi, mind a környezeti változók (kivéve a kis lakóterülettel rendelkező lakosok százalékos arányát) a várttal ellentétes értékeket eredményeztek. A szakirodalmi kutatásunk során nem találtunk ehhez hasonló bizonyítékot, a jelenség azonban valamilyen módon magyarázható az ügynök- és a legitimitáselmélettel. Nevezetesen feltettük azt a kérdést, hogy "milyen tényezők késztették az önkormányzatot a költségvetési információk önkéntes nyilvánosságra hozatalára". Ez azt jelentette, hogy a kevésbé vagyonos önkormányzatoknál dolgozó ügynökök extra erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az információt jobban láthatóvá tegyék a megbízó számára. Az átláthatóság növeli a bizalom mértékét és a politikai szereplőkbe vetett közbizalmat (Laswad et al., 2005). Emellett a kormányzati döntéshozatal és a tevékenységek fokozott átláthatósága fokozza a demokráciának és az állampolgárok bevonásának valószínűségét (Esteves de Araujo és TejedoRomero, 2016), amely elősegítheti az önkormányzatok fejlődését. Ezen túlmenően, mivel az információk közzététele az egyik módja annak, hogy cselekedeteiket legitimizálják az érdekeltek szemében (Archel et al., 2009), a kevésbé sikeres önkormányzatok hivatalnokai hajlamosak elnyerni, visszanyerni az állampolgárok bizalmát és megváltoztatni a szervezetekről alkotott elképzelését.

Mivel ezek az önkormányzatok átfogó tájékoztatást nyújtanak az állampolgárok számára, ezt a jelenséget az "állampolgárokra való összpontosításnak" is nevezhetjük. Ez egy további szempont, amelyet a jelen esetben nem vizsgálunk.

...

Maja Klun a Ljubljanai Egyetem egyetemi docense, Jože Benčina a Ljubljanai Egyetem adjunktusa, Lan Umek a Ljubljanai Egyetem adjunktusa

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.


Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra