Tanulmányok, előadások

Sikerek és kockázatok a magyar gazdaságban - Itt az új Pénzügyi Szemle

2019. április 14. 10:32:29
A Pénzügyi Szemle legújabb száma a magyar gazdaság sikereit és kockázatait elemzi részletesen, megvizsgálva, hogy miért tartozott a függő gazdaságok közé Magyarország, hogy valóban létezik-e a közepes jövedelmi csapda, hogy melyek az önkormányzati vagyongazdálkodás új útjai, és hogy eredményesnek tekinthető-e a magyar Munkahelyvédelmi Akcióterv. A fókusz téma elemzésein túl további három tanulmány, egy disputa és egy könyvbemutató várja az Olvasókat, melyek a 2008-11-es válságkezelés sikerét, a Barabási-féle sikertörvényeket és az eurózóna történetét vizsgálják, továbbá a globális tulajdonnal kapcsolatban tesznek fel érdekes kérdéseket.


Fókuszban a magyar gazdaság sikerei és kockázatai

György László és Oláh Dániel A magyar függő gazdaság kapitalizmusmodellje a visegrádi országokkal való összevetés tükrében című tanulmánya saját szempontrendszeren keresztül mutatja be, hogy a magyar gazdaság 2008 előtt a függő gazdaságok egy speciális, szélsőséges esetének tekinthető.

Csath Magdolna Közepes jövedelmi csapda vagy fejlettségi csapda és a költségvetési hatások című tanulmánya elemzi, mit is ért az irodalom közepes jövedelmi csapdán és amellett érvel, hogy az ennek mérésére használt mutatók alapján nem lehet meggyőző módon bizonyítani a fejlődés esetleges megtorpanását. Ezért újabb, a fejlődést is mérő mutatókat vezet be, és nemzetközi adatokra támaszkodva vizsgálja több ország helyzetét és fejlődési útját ezen mutatók segítségével.

Hegedűs Szilárd, Lentner Csaba és Molnár Petronella Múlt és jövő: az önkormányzati (vagyon) gazdálkodás új útjai az adósságkonszolidációt követően című tanulmánya áttekinti az eladósodási folyamat kialakulását és konszolidációját követően - a megyei jogú városok példáján keresztül - a korábban passzív szerepkörű, adósságot halmozó gazdálkodás helyébe lépő stabilitást és kiszámíthatóságot jelentő állami forrásbiztosítást, illetve a fejlesztéspolitika homlokterébe kerülő Modern Városok Programot.

Svraka András A munkaerőköltség csökkentésének hatása a sérülékeny csoportba tartozók foglalkoztatására című tanulmánya a magyar Munkahelyvédelmi Akciótervet értékeli. A szerző adminisztratív adatforrásokat felhasználva, a különbségek különbsége módszer segítségével becsli meg az adókedvezmények foglalkoztatási hatását. Az eredmények arra utalnak, hogy célzott adókedvezményekkel költséghatékonyan lehet elősegíteni a munkapiacon hátrányos helyzetben lévő csoportok foglalkoztatását.

Tanulmányok

Magas István Tíz évvel a világgazdasági válság után című tanulmánya tíz év távlatából vonja meg a 2008-2011 közötti válságkezelési lépések mérlegét, makroökonomiai tanulságait, és azonosítani igyekszik a 2018 végén is fennálló bizonytalanságokat, a régi-új kockázatokat. A legfontosabb következtetés, hogy noha a világgazdaság legfejlettebb országaiban mind a konjunkturális állapotok, mind a pénzügyi rendszerek stabilizálódni tudtak, teljes bizonyossággal mégsem állítható, hogy minden, korábban recesszióhoz vezető kockázatot kellően kezelni lehetett.

Móczár József Barabási-féle sikertörvények, hálózatok és közpénzek a magyar tudományban című tanulmánya a Barabási-féle sikertörvényeket - melyeket a szerző 2018-ban megjelent könyvében oszt meg az Olvasókkal -, a hálózatok szerepét és az elismeréssel járó közpénzek megítélését vizsgálja a magyar tudományban.

Pelle Anita és Végh Marcell Zoltán Hogyan változott az euróövezet a kezdetek óta? című tanulmánya történeti áttekintésként részletesen bemutatja, hogy a monetáris unió első tíz éve sikeres volt, a második évtized nagyrészt globálisként indult, majd a valutaövezetre szűkült válság megoldásával telt. Az írás leszögezi, hogy a válságkezelés során inkább az euróövezet válságállóságát, semmint fenntarthatóságát sikerült mind ez idáig megteremteni.

Disputa és Szakirodalmi szemle

Lenkovics Barnabás Globális tulajdon - globális hatalom című disputája számos kérdésre ad választ, köztük például, hogy hogyan alakul a globális tulajdoni rend és a globális vagyonmegoszlás? Van esély a társadalmi javak igazságosabb, immár globális elosztására és újraelosztására? Tovább koncentrálódik vagy megosztható a globális tulajdonosi hatalom?

Szakirodalmi szemle rovatunkban Novák Zsuzsanna és Varga József mutatja be Losoncz Miklós Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból és az európai integráció című írását.


A Pénzügyi Szemle új lapszáma ide kattintva érhető el.

 

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra