Tanulmányok, előadások

Stabilitás és növekedés - elfogadták a Pénzügyi Szemle beszámolóját

2018. április 23. 22:21:36
Megtartotta éves ülését a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottsága. Az ülésen a grémium elfogadta a szerkesztőség és a felelős szerkesztő által előterjesztett beszámolót. Kiemelte: az elmúlt évek munkájának köszönhetően a lap működtetésének színvonala stabil, a 2017. év legfontosabb eredménye a nemzetközi hivatkozásokba történt áttörés volt. A szerkesztőbizottság az ülés keretében meghatározta a 2018-as év fókusztémáit is. A Pénzügyi Szemle ennek megfelelően a közérdeklődés és a legújabb közgazdasági trendek homlokterében álló olyan kérdések dolgoz majd fel, mint például a gazdasági szuverenitás és a világgazdasági kohézió, a migráció gazdasági, társadalmi, demográfiai hatásai, vagy a gazdasági folyamatok teljesítményének mérhetőségi dilemmái.

Kiegyensúlyozott a Pénzügyi Szemle teljesítménye

A folyóirat szerkesztőségének nevében Németh Erzsébet felelős szerkesztő ismertette a Pénzügyi Szemle 2017. évi beszámolóját és a szerkesztőség munkáját fémjelző teljesítménymutatókat. Kiemelte: a közpénzügyi folyóirat hátterében működő szellemi műhely teljesítménye, a lap működtetésének színvonala stabil. Elmondta, hogy a publikációs tevékenység 2017-ben is összhangban volt a folyóirat célkitűzéseivel, amelynek köszönhetőn a lap továbbra is őrzi reputációját. Ennek köszönhetően a szerkesztőség egyenletesen kap cikkeket, a kéziratok minősége pedig erősödött. 2017-ben így mindig több cikk állt rendelkezésre, mint amennyit lapszámonként közölni lehetett volna.

A szerkesztőbizottság elnöke, Domokos László ÁSZ-elnök expozéjában kiemelte, hogy az Állami Számvevőszék munkatársai által írt tanulmányoknak különös értéket és hitelességet ad, hogy az abban foglalt megállapítások, tudományos eredmények és következtetések ellenőrzési tapasztalatokon alapulnak. Emellett elmondta, hogy a folyóirat új, nemzetközi sztenderdekkel összhangban kialakított honlapja 2017-ben már fogadta a látogatókat, így a folyóirat a nemzetközi térben megújult formában látható. Hangsúlyozta, hogy a digitális tér körülményeit még inkább ki kell használni, valamint fokozni a marketing és menedzselési tevékenységet.

A Pénzügyi Szemle 2017-ben négy lapszámban 34 írást közölt

A Pénzügyi Szemle 2017-ben a folyóirat által kiadott négy lapszámban 3 disputa cikket, 15, a lapszámok fókusztémájához köthető írást, 13 tanulmányt, összesen 31 cikket, 2 recenziót és egy szerkesztőnek szóló levet jelentetett meg. A szerkesztőség a fókusztémákhoz illeszkedően választotta ki a megfelelő írásokat. A 2017. év kiemelt témái a következők voltak:

1. Fókuszban az állam mint versenyképességi tényező,
2. Fókuszban az adó mint társadalompolitikai eszköz,
3. Bizonytalanság, kockázat, volatilitás,
4. Fiskális eszközök a gyakorlatban.

A szerkesztőség a cikkek színvonalának erősödésével párhuzamosan szigorított a lektorálási kritériumokon is. A lektorálási folyamatok és a lektorok munkájának hozzáadott értékét jól mutatta a közölt cikkek tudományos minősége és idézettségi mutatói.

Áttörés a nemzetközi idézettség területén

A 2017-es év másik kiemelkedő, tudományos szempontból pedig legfontosabb eredménye az idézettségi adatok évről évre történő jelentős mértékű növekedése. A Google Scholar alapján mért adatok szerint a 2011-2017 között megjelent cikkek közül már 88 olyan cikkünk volt, amelyre publikációban 360 alkalommal hivatkoztak. A 2011-2016 között mért adatokhoz viszonyítva, a hivatkozott művek száma jelentős, 35%-os növekedést mutat (2016-ban 65, 2017-ben 88 hivatkozott cikk volt), a nemzetközi hivatkozások számát tekintve pedig 85%-os növekedést mértünk.

2017-ben is folytatódott az a tendencia, hogy az év folyamán közölt cikkre már hivatkoztak. Az idézett cikkek közül 23 cikkre 2017-ben hivatkoztak először, ez összesen 40 új hivatkozás jelentett. Az új hivatkozások ilyen mértékű növekedését eddig szintén nem tapasztaltuk.

A 2017-es év szintén kiemelkedő eredménye, hogy novemberben regisztráltuk a valaha mért legmagasabb cikkletöltési mutatót. Olvasóink a hónap folyamán 151 teljes cikket töltöttek le a RePEc adatbázisából. Azt tapasztaltuk, hogy az angol nyelvű cikkek esetében a letöltések számát követi az idézettség növekedése is. A RePEc adatbázis adatait tekintve szintén jelentős számú az absztraktok letöltése is. Az év során 3427 letöltést mért a RePEc rendszere.

A 2018-as év fókusztémái

A folyóirat jövőbeni tevékenységével kapcsolatban a szerkesztőbizottság tagjai hangsúlyozták, hogy meg kell tartani, illetve hangsúlyozni kell a lap közpénzügyekkel kapcsolatos profilját. Rögzítették továbbá, hogy bizonyos témák, mint például magyar modell négy pillérét - versenyképesség, demográfia, identitás, foglakoztatás - disputa cikkekkel fel lehet vezetni, továbbá az euró bevezetése, a növekedés, az automatizálás és IT a következő években a közgazdaságtudomány érdeklődésének fókuszterületei, így ezekben a témákban szükséges a Pénzügyi Szemlének hangsúlyosan megjelenni.

A fentieknek megfelelően a szerkesztőbizottság az alábbiakban határozta meg 2018-as év fókusztémáit:

1. A bizalom szerepe és hatása az állam működésére és fenntarthatóságára, várakozások közgazdaságtana

2. Integritás kockázatok és kontrollok

3. A közpénzügyi ellenőrzés szerepe a változó világban és a jól irányított állam megteremtésében, ellenőrzésében és a gazdasági fenntarthatóságban

4. Gazdasági szuverenitás és világgazdasági kohézió, a centrum és a periféria viszonya. A migráció demográfiai, társadalmi, gazdasági hatásai

5. A közelmúlt gazdaságpolitikai intézkedéseinek hatáselemzése

6. Társadalmi gazdasági folyamatok teljesítményének mérése, mérhetősége és annak dilemmái

Publikációs felhívás

A Pénzügyi Szemle számára különösen értékesek azok a tanulmányok, amelyek a közgazdaságtudomány aktuális trendjeihez illeszkedően multidiszciplinárisak, a közgazdaságtudományt megfelelő empirikus tapasztalatokkal szintetizálva képesek a közgazdaságtudomány számára releváns kérdések megválaszolása érdekében a pszichológiai, szociológiai és mérnöki tudományok eredményeit felhasználni. A Pénzügyi Szemle szerkesztősége ezért várja a 2018-as fókusztémákhoz kapcsolódó írásokat, tanulmányokat.

A folyóirat szerzői útmutatójában meghatározott feltételeknek megfelelő tanulmányokat a szemle@asz.hu címre kérjük megküldeni.

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra