2015. június 22. 9:05

Társadalmi felelősségvállalás a bankszektorban

Lentner Csaba, Szegedi Krisztina és Tatay Tibor a Pénzügyi Szemlében megjelent tanulmányban az etikai normákat erőteljesebben előtérbe helyező gondolkodásmódot, a vállalati társadalmi felelősségvállalást (CSR) tárgyalják. A szerzők a pénzügyi területre vonatkozóan gondolják át - miután a 2008-as válság a pénzügyi szektorból indult -, hogyan lehet az etikai koordináció gondolkodásba történő hangsúlyosabb bevonásával a társadalom elvárásait magasabb fokon szolgálni. (Pénzügyi Szemle 2015/1.)

Lentner Csaba - Szegedi Krisztina - Tatay Tibor

A 2008-as pénzügyi válság kezelése jelentős közpénzeket emésztett fel a világ országaiban, kritikus szintre emelve több helyen az államadósság szintjét. A reálgazdasági visszaesés több országban máig megoldatlan munkanélküliséget, gazdasági visszaesést okozott. A válság után kérdésként merült fel, hogyan lehet a pénzügyi intézmények iránti bizalmat visszaállítani, illetve hogyan szolgálhatják jobban a bankok a fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődést.

A tanulmányban a szerzők az etikai normákat erőteljesebben előtérbe helyező gondolkodásmódot, a vállalati társadalmi felelősségvállalást (CSR) tárgyalják. CSR-piramis érzékelteti a felelősség különböző rétegeit. Az alapot a gazdasági felelősség jelenti, ugyanakkor a vállalatoknak meg kell felelniük a jogi normáknak. Az etikai felelősség alapvető szintje a helyes, igazságos, tisztességes viselkedés kötelezettsége.

A válság utáni időszakban a központi bankok feladatává tették számos országban a pénzügyi stabilitás fenntartását. A központi bankok is kialakították társadalmi felelősségvállalási stratégiájukat. Tevékenységüket a szerzők abból a szempontból vizsgálják, hogy a CSR miként szolgálhatja a pénzügyi stabilitási szempontokat.

...

Lentner Csaba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, Szegedi Krisztina a Miskolci Egyetem egyetemi docense, Tatay Tibor a Széchenyi István Egyetem egyetemi docense

...

A teljes tanulmány itt olvasható, a Pénzügyi Szemle legújabb száma itt érhető el.