Vitafórum

Pártok ellenőrzése az EU tagállamaiban

2015. április 28. 16:22:01
A lett számvevőszék 2015 elején a pártok finanszírozásának témakörében felmérést végzett az Európai Unió tagállamainak számvevőszékei és az Európai Számvevőszék körében. A felmérés célja az volt, hogy átfogó képet alkothassanak az uniós országok számvevőszékeinek a pártpénzügyek területén rendelkezésre álló ellenőrzési jogosultságairól.

Vincze Róbert - Horváth Bálint


Az Állami Számvevőszék nemzetközi stratégiájának megvalósítása során kiemelt hangsúlyt helyez aktív szerepvállalására a nemzetközi ellenőrzés-szakmai közéletben. Fontosnak tartja a nemzetközi ellenőrzési tapasztalatok cseréjét mind kezdeményezőjeként, mind résztvevőjeként, az együttműködést a nemzeti számvevőszékekkel és a nemzetközi szervezetekkel. A kölcsönös nemzetközi együttműködés jegyében az ÁSZ törekszik a külföldi információkérések teljesítésére.

A lett számvevőszék felmérésében összehasonlította, milyen felhatalmazással rendelkeznek az uniós tagállamok számvevőszékei, illetve az Európai Számvevőszék a pártfinanszírozás különböző területein. A felmérésben részt vett 28 ellenőrző intézmény közül 13 gyakorol - szűkebb-tágabb - ellenőrzési jogosultságot.

Az uniós tagállamok a következő módok révén valósítják meg a pártok ellenőrzését:

• számvevőszéki ellenőrzés (párt beszámolója és/vagy gazdálkodása és/vagy kampánypénzek, például Ciprus, Horvátország, Lengyelország, Magyarország),

• más állami szerv ellenőrzése (például a német parlament, a francia kampányszámlák és politikai finanszírozás nemzeti bizottsága, portugál alkotmánybíróság),

• külső könyvvizsgálók ellenőrzése (párt vagy számvevőszék által választott, például Ausztria, Hollandia, Írország).

A felmérés eredményei rávilágítanak, hogy az ÁSZ társszervezetei körében - rendszeressége és kötelező jellege tekintetében is - széles hatáskörrel rendelkezik. A politikai pártokkal kapcsolatos mindhárom fő ellenőrzési területen végezhet ellenőrzéseket:

A politikai pártok gazdálkodásának törvényességi ellenőrzése

A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény értelmében a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az ÁSZ jogosult, más államigazgatási szerv a pártok gazdasági-pénzügyi ellenőrzésére nem jogosult. Az ÁSZ kétévenként ellenőrzi azoknak a pártoknak a gazdálkodását, amelyek a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesültek. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) alapján az ÁSZ törvényességi szempontok szerint ellenőrzi a pártok gazdálkodását, valamint, hogy az éves beszámolóik és a könyvvezetésük megfelel-e a rájuk vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzések fontos területe annak vizsgálata, hogy az ellenőrzött párt működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használ-e fel, nem folytat-e a párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet, illetve nem fogad-e eltiltott adományt.

Választási kampánypénzek ellenőrzése

Az Országgyűlés 2013-ban új törvényt alkotott a választási eljárásról (2013. évi XXXVI. törvény), valamint az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről (2013. évi LXXXVII. törvény), amely jól körülhatárolható ellenőrzési feladatokat fogalmazott meg az ÁSZ-nak. Az ÁSZ a választást követő egy éven belül az országgyűlési képviselethez jutott jelöltek és jelölő szervezetek vonatkozásában kötelezően, hivatalból, az országgyűlési képviselethez nem jutott egyéni jelöltek és jelölő szervezetek tekintetében kérelemre ellenőrzi a választásra fordított állami és más pénzeszközök felhasználását.

A képviselethez jutott egyéni jelöltek esetében az új jogszabály kettős ellenőrzést vezetett be. Az egyéni jelölteknél az elsődleges ellenőrzést jogszabályi előírás alapján a Magyar Államkincstár (Kincstár) végzi. A jelöltek kampányköltéseit a Kincstárnál, szükség esetén a jelöltnél vagy - az egyéni jelöltek támogatásról való lemondása esetén - a jelölő szervezetnél ellenőrzi az ÁSZ.

Az ellenőrzött jelölő-szervezetek esetében az ÁSZ ellenőrzésének célja egyrészt annak megállapítása, hogy a központi költségvetésből juttatott támogatást, illetve az egyéni jelöltek lemondásaiból származó egymillió forint összegű, központi költségvetésből juttatott támogatásokat a választási kampányidőszak alatt, a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadások finanszírozására fordítják-e. Másrészt, hogy a jelölő szervezetek és az egyéni jelöltjeik együttesen és jelöltenként betartják-e a jogszabályban meghatározott ötmillió forint összeghatárt. Emellett az ÁSZ értékeli azt is, hogy a jelölő szervezetek a választási kampányidőszak alatt, a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadásaik finanszírozására a párttörvényben meghatározott forrásokat veszik-e igénybe.

A választási eljárásról szóló törvény újítása, hogy a médiatörvény rendelkezése alapján a sajtóterméknek minősülő, hatósági nyilvántartásban szereplő orgánumoknak - amennyiben politikai hirdetést kívánnak közölni - a választás kitűzését követő 5 munkanapon belül el kell juttatniuk hirdetési szolgáltatásaik árjegyzékét az ÁSZ részére, amelyet az nyilvántartásba vesz és honlapján közzétesz. Az országgyűlési választás napját követő 15 napon belül a közzétett politikai hirdetésekről is tájékoztatást kell adni, amelyet az ÁSZ a honlapján szintén közzétesz. Az ÁSZ így e törvényi előírás kapcsán azt is értékeli, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek által igénybe vett politikai hirdetések megegyeznek-e a sajtótermékek által megküldött árjegyzékben és tájékoztatóban szereplő adatokkal.

Parlamenti képviselőcsoportok támogatásának ellenőrzése

Az ÁSZ tv. alapján az ÁSZ törvényességi szempontok szerint ellenőrzi a pártok országgyűlési képviselőcsoportjai számára az Országgyűlés által folyósított hozzájárulás felhasználását. E hozzájárulások elszámolása és nyilvántartása az Országgyűlés költségvetési fejezetének keretében valósul meg, ezért az ÁSZ a központi költségvetés végrehajtásának (zárszámadás) ellenőrzése keretében ellenőrzi felhasználásukat.

Konklúzió

A demokratikus államműködés alappillére az átláthatóság és elszámoltathatóság. Az állampolgároknak alapvető joguk, hogy megismerjék a közpénzből gazdálkodó, közpénzt felhasználó szervezetek működését, gazdálkodását. Az ÁSZ a pártok, valamint a kampánypénzek rendszeres ellenőrzésével e célok megvalósításához járul hozzá. Teszi ezt nemzetközi módon is egyedülállóan szigorú ellenőrzési lehetőségekkel és előírások szerint, hiszen Magyarországon nemzetközi módon is példa nélküli állami ellenőrzési kötelmek biztosítják a pártok, politikai szervetek részére jutatott költségvetési források felhasználásának megismerhetőségét, átláthatóságát. Az átláthatóság és elszámoltathatóság fontos garanciája továbbá, hogy az ÁSZ minden jelentése nyilvános, bárki számára hozzáférhető az ÁSZ hivatalos honlapján.

...

Vincze Róbert az Állami Számvevőszék számvevője

Horváth Bálint az Állami Számvevőszék osztályvezető-főtanácsosa

Hozzászólások

A kommenteléshez előbb kérjük lépjen be!

Belépés az oldalra